Today's Pick Up
00-202109korea 400.jpg
0  0
今回の特集は、日本に来てから楽しめる各地名物グルメ情報、 入試に必ず必要なJLPT・EJUのスコアアップのコツ、 専門学校の専門分野別にみる就職強い「資格」のまで 様々な情報を紹介します。 その他にも学校情報や留学生の一日も掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【桜美林大学】 Dự án trao đổi khoa học thanh niên quốc tế 2023 được tổ chức

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-06-18 14:44 閲覧数107回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

Trong "Chương trình trao đi khoa hc thanh niên quc tế (Chương trình khoa hc Sakura)" ca Cơ quan Khoa hc và Công ngh Nht Bn(JST) năm 2023, trường chúng tôi đã được chn tham gia vào 4 chương trình, vi s tham gia ca 39 sinh viên và ging viên t 11 quc gia/vùng lãnh th và 8 cơ s giáo dc đi hc nước ngoài. 

 

Điu này làm cho trường chúng tôi đã trin khai chương trình trao đi này liên tc trong 3 năm liên tiếp.

 

 


 

2.jpg

 


3.jpg

 

 

 

 

Trong mi chương trình, chúng tôi có th cung cp mt chương trình phong phú kết hp các bài ging, chuyến thăm công ty, chuyến đi thc tế, v.v. thông qua s hp tác vi các ging viên t trường đi hc ca chúng tôi và các trường đi hc gi đi, cũng như các công ty và t chc trong nước. Mc đ hài lòng trong cuc kho sát sau s kin là rt cao và đi vi nhiu người tham gia ln đu tiên đến thăm Nht Bn, đây là mt tun quý giá được tiếp xúc vi công ngh tiên tiến và nn văn hóa khác bit ca Nht Bn. Nhng người tham gia đã đ li n tượng tích cc v Nht Bn và cho biết h mun đến thăm ln na.

 

 

Ngoài ra, chín sinh viên t trường đi hc ca chúng tôi, bao gm c nhng sinh viên đã đi du hc và nhng sinh viên đang có ý đnh đi du hc, đã tham gia vào chương trình theo nhiu cách khác nhau, bao gm qun lý chương trình và tham d. Điu này mang li cho sinh viên ca chúng tôi cơ hi thc hành các k năng tiếng Anh và hiu sâu hơn v các nn văn hóa khác nhau, cũng như hc hi tính ch đng và sáng kiến ca sinh viên nước ngoài, điu này sẽ giúp h phát trin bn thân.

 

 

 

 

 

 

▷Danh sách các chương trình được áp dng năm 2023

 

<Ngành công nghip th sáu và phc hi sau đng đt>

Đi hc Quc gia Vit Nam, Hà Ni, Đi hc Vit Nht (Vit Nam)

Đi hc Khoa hc Qun lý Lahore (Pakistan)

 

<Doanh nghip va và nh Nht Bn gii quyết các vn đ xã hi - "Sc hút ca Nht Bn" dưới góc nhìn ca nhà qun lý và nhân viên người nước ngoài ->

Đi hc Khoa hc ng dng Rotterdam (Hà Lan)

Đi hc Đông Phn Lan (Phn Lan)

 

Hc t Di sn Nht Bn ti Hachiōji: N lc v Du lch Bn vng

Đi hc Sunway (Malaysia)

Đi hc Mahidol (Thái Lan)

 

<Qun lý quc tế ca các công ty Nht Bn và đi mi kinh doanh châu Á>

Đi hc Khoa hc và Công ngh Philippines (Philippines)

Antreprenorship & Qun lý quy trình Quc tế (n Đ)

 

 


 

4.jpg

 

 

 

 

 

 

桜林大学 đã tri qua nhng thay đi mi

 

- Năm 2023: To ra Nhóm Môn hc Khám phá Giáo dc.

 

- Năm 2024: Bt đu mt hình thc hc mi trong Nhóm Môn hc Qun lý Kinh doanh.

 

- D kiến năm 2025: Sẽ khi đu hình thc hc mi trong Nhóm Môn hc Văn hóa Ngh thut.

 

 

 

 

 

 

Nhóm hcthut

 

 - Nhóm Ngh thut T do

 

- Nhóm Giao tiếp Toàn cu

 

 - Nhóm Qun lý Kinh doanh

 

- Nhóm Sc khe và Phúc li

 

- Nhóm Văn hóa và Ngh thut

 

- Nhóm Nghiên cu Giáo dc

 

 

Không tuyn sinh chuyên ngành Qun lý Hàng không và Hàng không vn ti cũng như chuyên ngành Giáo dc Mm non ca Nhóm Sc khe và Phúc li.

 

 

 

 

 

Để tải các tài liệu về trường 桜美林大学 

các bạn hãy click vào hình ảnh dưới đây 


 

thumb-2048835280_ZKTC1o0H_f4d82dee9ae1ceddfc0374c7729ee8112e3af2cf_240x320.jpg

 

 

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 4,015 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 408 0
Thông báo 2023-07-05 454 0
Thông báo 2023-07-05 327 0
Thông báo 2023-02-07 1816 0
Thông báo 2023-02-07 2646 0
Thông báo 2023-02-07 1297 0
Thông báo 2023-02-07 864 0
Thông báo 2021-07-27 1819 0
Thông báo 2020-08-22 2130 0
Thông báo 2018-11-13 2042 0
Thông báo 2018-09-03 5343 0
Thông báo 2018-08-24 2771 0
Thông báo 2018-08-21 2975 0
4002 2024-07-09 41 0
4001 2024-07-09 50 0
4000 2024-07-09 57 0
3999 2024-07-09 32 0
3998 2024-07-09 58 0
3997 2024-07-09 54 0
3996 2024-07-08 52 0
3995 2024-07-08 56 0
3994 2024-07-08 57 0
3993 2024-07-08 89 0
3992 2024-07-08 60 0
3991 2024-07-08 34 0
3990 2024-07-05 74 0
3989 2024-07-05 86 0
3988 2024-07-05 75 0
3987 2024-07-05 73 0
3986 2024-07-05 225 0
3985 2024-07-01 114 0
3984 2024-07-01 58 0
3983 2024-07-01 124 0
3982 2024-07-01 218 0
3981 2024-07-01 63 0
3980 2024-06-28 119 0
3979 2024-06-28 94 0
3978 2024-06-28 164 0
3977 2024-06-28 92 0
3976 2024-06-28 88 0
3975 2024-06-28 107 0
3974 2024-06-25 121 0
3973 2024-06-25 92 0
3972 2024-06-25 109 0
3971 2024-06-25 89 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.