Today's Pick Up
202205表紙-400.jpg
0  0
今回の特集は、初めての日本の生活に役立つ情報をまとめました。 住民登録・国民健康保険・マイナンバーカード・ネットで簡単に申し込むことができる手続き・日本のクレジットカード・自転車・ゴミの捨て方・日本生活Q&Aを紹介します。 さらに、生活でよく使う日本語表現も! その他にも学校情報や留学生の一日など、イベント情報も掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【ハリウッド大学院大学】 Trường sau đại học về kinh doanh sắc đẹp được giới thiệu trên báo Nikkan Kogyo

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-06-18 13:25 閲覧数90回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

Hôm trước, Yoshihiro Yamanaka, hiu trưởng ca Khoa Nghiên cu Kinh doanh Làm đp ti ハリウッド大学院大学, đã được phng vn bibáo Nikkan Kogyo s ra ngày 19 tháng 3 năm 2024, trong chuyên mc"Đi hc đnh kỳ: Đi đu trong ci cách hc tp4" trang 6. Khoa Nghiên cu Kinh doanh Làm đp ti ハリウッド大学院大学 đã được gii thiu.    

 

 

Vi tiêu đ “Tinh thn khi nghip: Trau di k năng thc hành làm tr ct”, ngun gc cũng như mc đích, đc đim, chính sách và ni dung giáo dc ca trường được gii thiu là trường sau đi hc duy nht ca Nht Bn đào to các nhà lãnh đo kinh doanh sc đp toàn din.

 

 

 

 

 

"Hc vin Mei Ushiyama t chc l khai ging"

2.jpg

 

 


3.jpg

 

 

 

 

Vào ngày 13 tháng 4, l khai ging ca Đi hc Mei Ushiyama Gakuen Hollywood Graduate năm 2024 đã được t chc cùng vi l khai ging ca Trường Cao đng Thm m Hollywood.

 

Năm nay, hoa anh đào n r và l khai ging được t chc dưới bu tri trong xanh, hoàn ho cho mt khi đu mi.

 

Nhiu sinh viên đến trườngsau đi hc Hollywood đ hc kinh doanh sc đp.

 

 

 

 

4.jpg

 

 

 

 

Đc đim ni bt ca Khoa Nghiên cu Kinh doanh Làm đti ハリウッド大学院大学

 

Nhu cu ca người tiêu dùng trong th trường kinh doanh làm đp ngày càng đa dng và phc tp, đng thi chúng tôi đang phát trin ngun nhân lc xut sc vi k năng qun lý tiên tiến gây n tượng vi khách hàng. Ngun nhân lc được phát trin ti trường đi hc ca chúng tôi d kiến sẽ đóng vai trò tích cc không ch Nht Bn mà còn trên toàn cu.

 

H d kiến sẽ đóng vai trò tích cc vi tư cách là lãnh đo doanh nghip, qun lý doanh nghip làm đp, nhà qun lý và nhà giáo dc trong ngành làm đp, bao gm tóc, trang đim, móng tay và thm m vin, cũng như các ngành m phm, thi trang, sc đp và sc khe.

 

 

 

 

 

 

5.jpg

 

 

Ti sao bn không th sc mình trong mt lĩnh vc kinh doanh mi thông qua vic hc ti ハリウッド大学院大学?

 

 

 

 

 

 

2023ハリウッド大学院.png


ハリウッド大学院大学

 

 

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 4,015 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 408 0
Thông báo 2023-07-05 454 0
Thông báo 2023-07-05 327 0
Thông báo 2023-02-07 1816 0
Thông báo 2023-02-07 2646 0
Thông báo 2023-02-07 1297 0
Thông báo 2023-02-07 864 0
Thông báo 2021-07-27 1819 0
Thông báo 2020-08-22 2130 0
Thông báo 2018-11-13 2042 0
Thông báo 2018-09-03 5343 0
Thông báo 2018-08-24 2771 0
Thông báo 2018-08-21 2975 0
4002 2024-07-09 41 0
4001 2024-07-09 50 0
4000 2024-07-09 58 0
3999 2024-07-09 32 0
3998 2024-07-09 58 0
3997 2024-07-09 54 0
3996 2024-07-08 52 0
3995 2024-07-08 56 0
3994 2024-07-08 57 0
3993 2024-07-08 89 0
3992 2024-07-08 60 0
3991 2024-07-08 34 0
3990 2024-07-05 74 0
3989 2024-07-05 86 0
3988 2024-07-05 75 0
3987 2024-07-05 73 0
3986 2024-07-05 225 0
3985 2024-07-01 114 0
3984 2024-07-01 58 0
3983 2024-07-01 124 0
3982 2024-07-01 218 0
3981 2024-07-01 63 0
3980 2024-06-28 119 0
3979 2024-06-28 94 0
3978 2024-06-28 164 0
3977 2024-06-28 92 0
3976 2024-06-28 88 0
3975 2024-06-28 107 0
3974 2024-06-25 121 0
3973 2024-06-25 92 0
3972 2024-06-25 109 0
3971 2024-06-25 89 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.