Today's Pick Up
rosen2024-1 600.jpg
0  0
東京を中心として埼玉、千葉、神奈川、茨城の路線図一覧! 地下鉄から私鉄、モノレールまでこの一枚でまるわかり、気になる大学がどの駅にあるのか、周辺のアクセスも確認できます、

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【専修大学大学院】 Lịch thi tuyển sinh sinh viên quốc tế năm 2025 đã được công bố

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-06-17 13:21 閲覧数95回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

Có nhiu lý do khác nhau khiến sinh viên mun theo hc cao hc ti Nht Bn. Mi nơi đu có nhng lý do riêng, bao gm công ngh tiên tiến, môi trường nghiên cu đng cp thế gii cũng như nn văn hóa và tri nghim đa dng. Cuc sng hcsau đại hc Nht Bn sẽ là mt th thách và tri nghim mi. Chúng tôi h tr tt c nhng người đang chun b cho cuc sng hc tp ti đây.

 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gii thiu lch thi tuyn sinh năm 2025 dành cho sinh viên quc tế ti Trường Sau đi hc Đi hc Senshu, nơi sinh viên đào sâu kiến thc chuyên ngành và nâng cao kh năng nghiên cu.

 

 

 

 

 

[Lý do chn trường sau đi hc Senshu]

 

Mt trong nhng lý do khiến Trường Sau đi hc Đi hc Senshu được chn là vì trường tp trung vào vic nâng cao cht lượng giáo dc và nghiên cu. Đi ngũ ging viên có chuyên môn cao và tích cc tham gia vào các hot đng nghiên cu. Chúng tôi cũng có các chương trình trao đi quc tế sâu rng và các chương trình tiếp nhn sinh viên quc tế, đng thi m ca cho sinh viên nước ngoài.

 

Hơn na, trường đã đt được kết qu xut sc trong nghiên cu giáo dc và đóng góp cho xã hi, được nhiu sinh viên ng h. Chúng tôi không ch tp trung vào Nht Bn mà còn phát trin ngun nhân lc toàn cu vi tm nhìn quc tế.

Ngoài ra, tại Khoa Nghiên cứu Văn học sẽ m "Chuyên ngành Báo chí (Chương trình Thc sĩ)" vào tháng 4 năm 2025.

 

 

 

 

 

H thng thi c

 

Kỳ thi tuyn sinh chung

 

Đây là kỳ thi được thc hin bi tt c các trường sau đi hc và chuyên ngành c chương trình thc sĩ và tiến sĩ.

Chương trình thc sĩ dành cho nhng người đã tt nghip hoc d kiến sẽ tt nghip đi hc.

Chương trình tiến sĩ dành cho nhng người có bng thc sĩ hoc d kiến hoàn thành bng thc sĩ.

Thi gian thc hin và các môn kim tra khác nhau tùy theo trường sau đi hc và chuyên ngành, vì vy vui lòng tham kho hướng dn tuyn sinh đ biết chi tiết.

 

 

Kỳ thi tuyn sinh dành cho sinh viên nước ngoài

 

Đây là kỳ thi tuyn sinh dành cho sinh viên nước ngoài.

Chương trình này được cung cp ti mi trường sau đi hc và chuyên ngành trong các chương trình thc sĩ và tiến sĩ, ngoi tr chuyên ngành Tiếng Anh Văn hc Anh-M ti Khoa Nghiên cu Văn hc sau đi hc và Khóa hc Chuyên nghip ti Khoa Kế toán trong Chương trình Thc sĩ ti Khoa Nghiên cu Thương mi. 

Thi gian thi và các môn thi sẽ khác nhau tùy thuc vào tng khoa và chuyên ngành, vì vy, xin vui lòng xem chi tiết trong hướng dn tuyn sinh.

 

 

 

 

 

2.jpg

 

 

Hãy nh kim tra các yêu cu ca kỳ thi tuyn sinh năm 2025 trên trang web ca trường.

https://www.senshu-u.ac.jp/education/graduate/admission/schedule.html

 

 

 

 

 

3.jpg

 

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 


 

Trường sau đi hc ca Đi hc Senshu mang đến cho sinh viên quc tế cơ hi trau di kiến thc và k năng chuyên môn. Đây sẽ là cơ hi m ra nhng kh năng mi ti Nht Bn và thế gii.

 

 

 

 

7.jpg

 

 

 

 

 


Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 専修大学大学院

  các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 

thumb-2048835280_5mhcDIua_d8e4bef7d2cf3f1641d45bf66b70bae382f3c36c_240x320.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 4,015 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 408 0
Thông báo 2023-07-05 454 0
Thông báo 2023-07-05 327 0
Thông báo 2023-02-07 1816 0
Thông báo 2023-02-07 2646 0
Thông báo 2023-02-07 1297 0
Thông báo 2023-02-07 864 0
Thông báo 2021-07-27 1819 0
Thông báo 2020-08-22 2130 0
Thông báo 2018-11-13 2042 0
Thông báo 2018-09-03 5343 0
Thông báo 2018-08-24 2772 0
Thông báo 2018-08-21 2975 0
4002 2024-07-09 43 0
4001 2024-07-09 50 0
4000 2024-07-09 58 0
3999 2024-07-09 33 0
3998 2024-07-09 58 0
3997 2024-07-09 54 0
3996 2024-07-08 52 0
3995 2024-07-08 56 0
3994 2024-07-08 57 0
3993 2024-07-08 89 0
3992 2024-07-08 60 0
3991 2024-07-08 34 0
3990 2024-07-05 74 0
3989 2024-07-05 87 0
3988 2024-07-05 75 0
3987 2024-07-05 73 0
3986 2024-07-05 225 0
3985 2024-07-01 114 0
3984 2024-07-01 58 0
3983 2024-07-01 124 0
3982 2024-07-01 218 0
3981 2024-07-01 63 0
3980 2024-06-28 119 0
3979 2024-06-28 94 0
3978 2024-06-28 164 0
3977 2024-06-28 92 0
3976 2024-06-28 88 0
3975 2024-06-28 107 0
3974 2024-06-25 121 0
3973 2024-06-25 92 0
3972 2024-06-25 109 0
3971 2024-06-25 89 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.