Today's Pick Up
月刊留学生chn_all-1.jpg
0  0
今回の特集は、日本での生活をより楽しめるよう、日本の鉄道についてさまざまな情報をまとめました。 さらに、留学生の皆さんにも影響がありそうな、2024年から変わることをご紹介しています。その他にも、日本のドラッグストアで医薬品を正しく購入するコツやオープンキャンパスの魅力・参加するメリットなども掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【武蔵野大学】 Môn học bắt buộc cho tất cả sinh viên “Nền tảng ứng dụng AI”

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-06-17 12:46 閲覧数313回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

Ti Đi hc Musashino, tt c sinh viên đu tham gia khóa hc cơ bn toàn trường" Musashino INITIAL'' trong năm đu tiên. Trong s này, có mt môn hc bt buc dành cho tt c hc sinh, bao gm c sinh viên hc các ngành khác nhau, đ tìm hiu nhng kiến thc cơ bn v vic s dng AI. Ngoài ra, sinh viên cũng có th la chn hc chương trình chuyên ngành ph "Khóa hc Chuyên gia S dng Trí tu Nhân to". Thông qua đó, chúng tôi sẽ phát trin ngun nhân lc có th kết hp chuyên ngành ca h và AI.

 

 

Trong môn hc này, không ch tp trung vào cách s dng c th ca các phn mm, mà còn hc cách thích ng vi các công c mi xut hin liên tc, cơ bn v lp trình đ có th t to ra các công c mong mun, và kiến thc đ bo v bn thân trên mng xã hi.

 

 

 

 

 

2.jpg

 

 

 

 

"Cơ bn v khoa hc d liu"/"Cơ bn v trí tu nhân to"

(Môn hc bt buc đi vi tt c sinh viên đi hc năm th nht)

 

Hc các k năng "toán hc, khoa hc d liu và AI" cn thiết cho sinh viên đi hc trong tương lai


 

Lp này tương ng vi chương trình ging dy mu mi được đ xut trong các lĩnh vc toán hc, khoa hc d liu và AI. Trong Cơ bn v khoa hc d liu, bn sẽ hc nhng kiến thc và k năng cơ bn thc tế đ không ch thu thp mà còn s dng d liu di dào trong xã hi. Trong Cơ bn v Trí tu nhân to, bn sẽ hc các kiến thc cơ bn và k năng s dng cn thiết đ con người s dng AI, chng hn như cơ chế, ý nghĩa xã hi và các kh năng trong tương lai ca nó.

 

 

 

 

3.jpg

 

 

 

 

"Cơ bn vkỹ thuật thông tin"

(Môn hc t chn năm th nht*)

 

Nâng cao kh năng đ xut ca bn bng tư duy logic và tư duy thiết kế

 

Bn sẽ hc cách phân tích lượng d liu khng l t nhiu góc đ, truyn đt mt cách hp lý các ý tưởng lp kế hoch mà bn xây dng t đó và biến chúng thành hin thc. Tìm hiu nhng kiến thc cơ bn mt cách thc tế thông qua các bài tp s dng d liu bán hàng hàng năm t các ca hàng thc tế.

 

*Ch bt buc đi vi năm đu tiên khoa Tinh thần khởi nghiệp

 

 

 

 

 

4.jpg

 

 

 

 

"Cơ bn v lp trình"

(Môn hc t chn năm th nht*)

 

Có được kh năng t to ra các công c bn mun s dng

 

Tìm hiu cách suy nghĩ, k thut và s dng các công c đ to phn mm ca riêng bn theo mc tiêu ca bn. Lp hc này cũng rt thú v đi vi sinh viên đi hc khoa xã hi vì nó cho phép sinh viênhc hi da trên cm giác.

 

*Ch bt buc đi vi năm đu tiên khoa Tinh thần khi nghip

 

 

 

 

 

5.jpg

 

 

 

 

Chuyên ngành ph: “Khóa hc chuyên gia v s dng AI”

 

Đi vi sinh viên trong toàn b các khoa (ngoi tr Khoa Khoa hc D liu), mong mun tr thành chuyên gia có th áp dng các công c chuyên môn v Khoa hc D liu và Hc máy đ gii quyết các vn đ thc tế trong xã hi, trường sẽ cp Giy chng nhn hoàn thành khoá hc cho nhng sinh viên đã hoàn thành các môn hc ch đnh (tng cng 12 đơn v tín ch).

 

 

Sinh viên đã hoàn thành các 12 đơn v tín ch theo quy đnh ca chương trìnhchuyênngành ph (Khóa hc chuyên gia s dng AI) sẽ nhn được "Giy chng nhn hoàn thành khoá hc" khi tt nghip Đi hc (d kiến).

 

 

 

 

Trong tương lai, cơ hi s dng AI (trí tu nhân to) sẽ tăng lên trong nhiu lĩnh vc và điu quan trng là phi hiu được mi quan h gia AI và lĩnh vc chuyên môn mà bn nghiên cu. Đi hc Musashino đi trước các trường đi hc khác trong vic t chc khóa hc cơ bn v AI bt buc đi vi tt c sinh viên và suy nghĩ v cách s dng AI trong các lĩnh vc mà bn sẽ hot đng trong tương lai. Nhng bài hc này sẽ là vũ khí li hi cho bn dù sau này bn có la chn theo đui lĩnh vc nào đi chăng na.

 

 

 

 

 

6.jpg

 

 

 

 

Hãy tham gia OpenCampus!

 

Có nhiu chương trình đ tìm hiu v Đi hc Musashino, chng hn như ''Bui thông tin tuyn sinh / Đi hc'' truyn ti sc hp dn ca Đi hc Musashino, ''Tham quan khuôn viên trường'' rt ni tiếng và ''Hướng dn tuyn chn toàn din'' điu đó gii thích nhng đim chính ca quá trình la chn toàn din! Chúng tôi mong được s tham gia ca bn.

Vui lòng kim tra trang web OpenCampus bên dưới đ biết thông tin gii thiu v trường đi hc, gii thiu khoa, lp hc th, v.v.

https://www.musashino-u.ac.jp/admission/faculty/event/oc/

 

 

 

 

 

7.jpg

 

 

 

8.jpg

 

 

 

 

 

武蔵野大学, tiếp tc phát trin da trên hơn 100 năm lch s và truyn thng, là mt trường đi hc tng hp vi 13 khoa và 21 ngành hc v văn hc, khoa hc, y hc và khoa hc thông tin. Vào tháng 4 năm 2024, 武蔵野大学 trường đã m chuyên ngành Wellbeing Khoa Wellbeing. (Mt s khoa không tuyn sinh viên nước ngoài.)

 

 

 

Tháng 4 và Tháng 9 Nhp hc

 

- Khoa Hc Toàn Cu

 

   + Chuyên ngành Giao tiếp Toàn Cu

 

   + Chuyên ngành Giao tiếp Tiếng Nht

 

   + Chuyên ngành Kinh Doanh Toàn Cu (Nhp hc vào tháng 4 và tháng 9)

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 4 Nhp hc

 

 

- Khoa Văn hc

 

- Khoa Lut

 

- Khoa Kinh tế

 

- Khoa Qun tr kinh doanh

 

- Khoa Tinh thn Khi nghip

 

- Khoa Khoa hc D liu

 

- Khoa Khoa hc Con người

 

- Khoa Wellbeing

 

- Khoa K thut

 

 

 

 

 


Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 武蔵野大学 các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!


thumb-2048835280_Yeoi9q04_90ada76b794b2ae71a9fce948d1eebc638d71fa0_240x320.png

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 4,015 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 408 0
Thông báo 2023-07-05 454 0
Thông báo 2023-07-05 327 0
Thông báo 2023-02-07 1816 0
Thông báo 2023-02-07 2646 0
Thông báo 2023-02-07 1297 0
Thông báo 2023-02-07 864 0
Thông báo 2021-07-27 1819 0
Thông báo 2020-08-22 2130 0
Thông báo 2018-11-13 2041 0
Thông báo 2018-09-03 5343 0
Thông báo 2018-08-24 2771 0
Thông báo 2018-08-21 2975 0
4002 2024-07-09 41 0
4001 2024-07-09 49 0
4000 2024-07-09 57 0
3999 2024-07-09 32 0
3998 2024-07-09 58 0
3997 2024-07-09 54 0
3996 2024-07-08 52 0
3995 2024-07-08 56 0
3994 2024-07-08 57 0
3993 2024-07-08 89 0
3992 2024-07-08 60 0
3991 2024-07-08 34 0
3990 2024-07-05 74 0
3989 2024-07-05 86 0
3988 2024-07-05 75 0
3987 2024-07-05 73 0
3986 2024-07-05 225 0
3985 2024-07-01 114 0
3984 2024-07-01 58 0
3983 2024-07-01 124 0
3982 2024-07-01 218 0
3981 2024-07-01 63 0
3980 2024-06-28 119 0
3979 2024-06-28 94 0
3978 2024-06-28 164 0
3977 2024-06-28 92 0
3976 2024-06-28 88 0
3975 2024-06-28 107 0
3974 2024-06-25 121 0
3973 2024-06-25 92 0
3972 2024-06-25 109 0
3971 2024-06-25 89 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.