Today's Pick Up
ランキングでみる日本留学大辞典.jpg
0  0
最新の留学ニュース、ワーキングホリデーの手続き、日本での生活情報などが韓国語で掲載されています。専攻別の専門学校の学科についてもご確認ください。 

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【東洋美術学校】 Chúng tôi đã tổ chức "Trải nghiệm ô Ajima" 400 năm tuổi.

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-06-14 13:29 閲覧数123回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

Lp "THIT K TƯƠNG LAI" năm th 3 chuyên ngành thiết kế sn phm cao cp ca Khoa Thiết kế Sáng to ti Trường Ngh thut Toyo sẽ t chc lp hc hp tác gia chính ph và hc vin* vi Làng Takagi, tnh Nagano, vi ch đAjima trong Thi điAI".

*Các lp hc hp tác gia chính ph và hc vin: Các lp hc trong đó chính ph hoc chính quyn đa phương (công cng) và các t chc giáo dc (hc thut) hp tác.

 

Trong khi tn dng ti đa các đc đim ca ô Ajima (ô Nht Bn), được sn xut ti Làng Takagi, tnh Nagano trong khong 400 năm và được coi là mt sn phm đc bit, chúng tôi tn dng ti đa s nhy cm và k thut hin đi. Chúng tôi đ xut mt cách n tượng. các thiết kế và h thng da trên ch đ truyn li các k thut truyn thng và ô dù Nht Bn cho tương lai.

 

Ln này, vào ngày 11/5, cáchc sinhđã thc s đến thăm làng Takagi và tham quan, tìm hiu v lch s, đc đim ca ô Ajima (ô Nht Bn) và thm chí còn được tri nghim thc tế vic lp ô!

 

-------------------------------------

 

 

nh hưởng và s thâm nhp ca AI vào cuc sng hàng ngày đang tr nên đáng chú ý trong nhiu lĩnh vc khác nhau và quá trình s hóa mi th đang tăng tc. Trong hoàn cnh đó, Làng Takagi tnh Nagano, nơi có ngành công nghip chính là th công truyn thng và nông nghip, đang phi đi mt vi tác đng ca dân s gim do t l sinh gim và dân s già, và sp k nim 150 năm thành lp. Trong khóa hc này, chúng tôi sẽ hp tác vi làng Takagi, mt phn ca "Thách thc Nagano," nhm mc đích gii quyết các vn đ đa dng và to ra nhng đim thu hút như đã được nêu trên, thông qua vic tp trung vào giáo dc ICT.

 

-------------------------------------

 

 

 

 

 

2.jpg

 

 

3.jpg

 

 

4.jpg

 

 

5.jpg

 


6.jpg

 

 

7.jpg

 

 

 

 

▷ Ngành Thiết kế Sáng to Chuyên ngành Thiết kế Giao tiếp Nâng cao

 

Đápng vi nhiu lĩnh vc thiết kế như qung cáo, kiu ch, UI/UX, thiết kế công cng, v.v. Hc sinh sẽ hc thc tế thông qua các lp hc hp tác gia doanh nghip và trường.

 

Bn sẽ hc k lưỡng t nhng điu cơ bn v thiết kế và phát trin kh năng to kiu ch, tài liu in, qung cáo như qung cáo, thiết kế tương tác như thiết kếứng dng, thiết kế công cng, v.v.

 

Chúng tôi đt mc tiêu giúp sinh viên có được kinh nghim, k năng và k năng tư duy cn thiết mt cách cân bng trong bn năm.

 

Ngoài ra còn có các lp hc hp tác gia doanh nghip và trường bao gm hp tác sn xut vi các công ty và các lp hc đc bit, cho phép sinh viên có được nhiu kinh nghim thc tế hơn. 

 

 

 

 

8.jpg

 


9.jpg

 

 

 

 

Nhp hc th mt ngày ti Trường Ngh thut Toyo (s kin tham quan trường)

 

Chúng tôi cung cp nhiu lp hc khác nhau bao gm thiết kế, minh ha, 3DCG, video, truyn tranh và ngh thut. Ti sao không tìm thy “công vic tương lai” ca mình thông qua tri nghim? Chúng tôi mong được s tham gia ca bn!

 

Vui lòng kim tra trang ch đ biết thông tin chi tiết vngành hc !

https://www.to-bi.ac.jp/dept/cdc/ 

 

 

 

 

 

10.jpg

 

 

11.jpg

 

 

 

 

 

 

 

thumb-2048835280_8omtG1fg_bb0e39311c03c6cb97c0d7a041cc5e686087c004_240x320.png

 

東洋美術学校

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 4,015 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 408 0
Thông báo 2023-07-05 454 0
Thông báo 2023-07-05 327 0
Thông báo 2023-02-07 1816 0
Thông báo 2023-02-07 2646 0
Thông báo 2023-02-07 1297 0
Thông báo 2023-02-07 864 0
Thông báo 2021-07-27 1819 0
Thông báo 2020-08-22 2130 0
Thông báo 2018-11-13 2042 0
Thông báo 2018-09-03 5343 0
Thông báo 2018-08-24 2771 0
Thông báo 2018-08-21 2975 0
4002 2024-07-09 43 0
4001 2024-07-09 50 0
4000 2024-07-09 58 0
3999 2024-07-09 32 0
3998 2024-07-09 58 0
3997 2024-07-09 54 0
3996 2024-07-08 52 0
3995 2024-07-08 56 0
3994 2024-07-08 57 0
3993 2024-07-08 89 0
3992 2024-07-08 60 0
3991 2024-07-08 34 0
3990 2024-07-05 74 0
3989 2024-07-05 87 0
3988 2024-07-05 75 0
3987 2024-07-05 73 0
3986 2024-07-05 225 0
3985 2024-07-01 114 0
3984 2024-07-01 58 0
3983 2024-07-01 124 0
3982 2024-07-01 218 0
3981 2024-07-01 63 0
3980 2024-06-28 119 0
3979 2024-06-28 94 0
3978 2024-06-28 164 0
3977 2024-06-28 92 0
3976 2024-06-28 88 0
3975 2024-06-28 107 0
3974 2024-06-25 121 0
3973 2024-06-25 92 0
3972 2024-06-25 109 0
3971 2024-06-25 89 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.