Today's Pick Up
2309kor_ebook-1.jpg
0  0
今回の特集は、留学生の先輩達から、 実際に入学したからこそ知ることができる 「ここがいいところ!」を紹介します。 さらに、大学・専門学校最新NEWS! その他にも生活に役立つコンビニ活用術、 日本に生まれた洋食なども掲載しています。 『月刊留学生 9月号』は関東の日本語学校やオンライン進学資料館JOSから閲覧することができます!

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【東放学園専門学校】 Trở thành diễn viên "Chuyên ngành diễn xuất"

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-06-14 12:57 閲覧数129回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

Chuyên ngành din xut

 

Hc các k năng din xut khiến bn tr nên đc đáo.

Tr thành mt din viên hp dn có th hot đng trên truyn hình, đin nh và sân khu!

 

Chuyên ngành din xut cung cp mt môi trường trong đó sinh viên có th tr thành din viên có th hot đng trong nhiu th loi, bao gm truyn hình, đin nh và sân khu. Trong khi hc nhng kiến thc cơ bn v din xut như phát âm, ging nói trôi chy và biu cm cm xúc, bn cũng sẽ hc din xut video và din xut trên sân khu t các din viên chuyên nghip, đo din phim và đo din sân khu. Ngoài ra, bn có th chn chương trình phù hp vi mình t nhiu chương trình ging dy khác nhau đ có được "vũ khí" đc đáo ca riêng mình. Bn cũng có th th th vai cho các b phim đin nh, phim truyn hình, v kch, qung cáo, v.v., chúng tôi cung cp mt môi trường nơi bn có th nhm đến mc tiêu đến vic ra mt trong thi gian hc.

 

 

 

 

 

 

2.jpg

 

 

 

 

Nhng đim chính ca Chuyên ngành din xut


Xut hin trong phim đin nh, phim truyn hình và kch khi còn đi hc!

Đa đim quay phim là cơ hi đ xem cn cnh din xut ca các din viên.

 

 

Chúng tôi nhn được nhiu yêu cu đóng vai ph t các cơ s sn xut phim đin nh và truyn hình. Ngoài ra, thông tin v vic tham d ghi hình chương trình cũng được cung cp cho sinh viên đang hc.

 

 

 

 

3.jpg

 

 

 

 

Nhng đim chính ca Chuyên ngành din xut

 

Vic sn xut video và biu din trên sân khu sẽ được thc hin dưới s hướng dn ca đo din phim và đo din sân khu!

Hc din xut trên màn nh và trên sân khu thông qua thc hành.

 

 

Dưới s hướng dn tích cc ca các đo din phim và đo din sân khu, hc viên sẽ hc c din xut video trước ng kính và din xut trên sân khu. Trong sn xut video, hc sinh hc din xut video đ th hin mt nhân vt trong mt khung hình và to ra mt b phim gc. Ngoài ra, hc sinh sẽ được tri nghim nhiu bui biu din sân khu vi nhiu th loi đa dng, t kinh đin đến kch hin đi và biu din sân khu 2,5 chiu.

 

 

 

 

4.jpg

 

 

 

 

Nhng đim chính ca Chuyên ngành din xut

 

Chúng tôi cung cp mt lot các lp hc đ m rng k năng din xut ca bn.

Đu kiếm, múa Nht Bn, yoga, v.v.

 

Chuyên ngành din xut cung cp nhiu lp hc giúp m rng phm vi din xut, bao gm đu kiếm, k thut hành đng, múa Nht Bn, yoga, phát âm ging hát và biu đt cm xúc. Mi khóa hc đu được ging dy bi mt chuyên gia trong lĩnh vc đó. Bn có th nâng cao kh năng ca mình vi tư cách là mt din viên thông qua nhiu tri nghim khác nhau.

 

 

 

 

 

 

5.jpg

 

 

 

Nhng đim chính ca Chuyên ngành din xut

 

T chc các bui thông tin v đoàn kch/trường đào to và hi tho ngh nghip trong khuôn viên trường

H tr đy đ cho vic ra mt din viên

 

Trường t chc các bui hi tho và seminar do các đi tác t các nhóm kch và trung tâm đào to ngh thut tham gia. Các bui hi tho này cung cp thông tin trc tiếp t các đi din ca các nhóm kch và trung tâm đào to ngh thut, cũng như các bui tp hun, bui hi tho đc bit và cuc thi gi lp. Điu này giúp sinh viên có cơ hi nghe trc tiếp t các chuyên gia và quyết đnh hướng đi ca mình trong tương lai.

 

 

 

 

 

6.jpg

 


7.jpg

 

 

 

 

 

Các môn hc chính ca chuyên ngành din xut

 

Thc hành din xut trên màn nh

 

Hc sinh sẽ to mt b phim ngn da trên mt kch bn và hc các phương pháp din đt thc tế trong không gian hn chế ca video. Ngoài ra còn có cơ hi được tham gia đào to quay phim vi đi ngũ nhân viên chuyên nghip bao gm đo din, quay phim, ánh sáng, ghi âm, ghi âm, hóa trang, hướng dn đu kiếm.

 

 

Bui seminar biu din trên sân khu

 

Dưới s hướng dn ca đo din chuyên nghip, hc sinh được trang b nhng kiến thc, k năng din xut cn thiết cho sân khu và kh năng ng phó vi mi tình hung đ tr thành din viên sân khu trong tương lai và biu din ti rp.

 

 

Bài ging đc bit

 

 

Nhng người t các công ty sn xut gii trí và công ty sân khu đóng vai trò là ging viên khách mi và đưa ra nhng bài ging ch có th được nghe đây, chng hn như cách chun b cho bui th ging, điu gì là quan trng vi tư cách là mt din viên và mu người bn đang tìm kiếm.

 

 

Biểu diễn hành đng


Bng cách tìm hiu nhng kiến thc cơ bn v đu kiếm và các đng tác đu kiếm bao gm li thoi và v kch, bn sẽ có cơ hi xut hin tt hơn trong các b phim, phim truyn hình và v kch yêu cu đu kiếm, đc bit là các tác phm 2,5 chiu.

 

 

Bui hc mùa hè cho các hc viên din xut

 

Các bui hc chung cho sinh viên năm nht và năm hai, nơi h tham gia vào các bui th vai đ giành vai din trong mt v kch. Đây cũng là cơ hi đ tương tác và hp tác vi nhau qua các khóa hc.

 

 

Etude

 

Các lp phát trin kh năng din xut ngu hng da trên nhiu ch đ và tình hung khác nhau, phát trin sc mnh bùng n và kh năng biu cm.

 

 

Múa Nht Bn

 

Thông qua múa Nht Bn, bn sẽ hc được nhng điu cơ bn v ngi, đng và đi cũng như cách cư x và cách cư x ca mt ngh sĩ sân khu.

 

 

Bài tp nâng cao hiu sut

 

Mt bui biu din chuyên sâu sẽ được t chc đ xác nhn kh năng biu cm tng th ca nhân viên và công vic mà nhân viên đã hc được trong năm đu tiên, bao gm đường nét, nét mt và chuyn đng cơ th.

 

 

 

 

8.jpg

 

 

 

 

Nhng đim chính ca Chuyên ngành din xut

 

H thng h tr ra mt

 

Chúng tôi cung cp nhiu dch v h tr, t các lp hc chun b cho bui th ging cho đến vic to ra các công c qung cáo. Hãy bay cao vào ngành công nghip Gii trí t " Tokyo Announce Gakuin " vi h thng h tr ra mt hoàn ho!

 

 

 

 

 

9.jpg

 

 

 

 

Nhng đim chính ca Chuyên ngành din xut

 

Cơ s vt cht và môi trường đy đ

Môi trường cơ s đ ci thin hiu sut

 

Chúng tôi cung cp không gian hc tp hin đi đ bn có th phát trin kh năng biu din tt nht. Hãy rèn luyn k năng và gu thm m cn thiết đ thành công trong ngành công nghip Gii trí ti đây!

 

 

 

 

 

10.jpg

 

 

 

 

 

11.jpg

 

 

 

 

Toho Gakuen khi đu là mt ngôi trường được thành lp bi Tr s Kinh doanh Giáo dc ca TBS

 


<東放学園専門学校> đào to nhân viên sn xut chương trình phát thanh và truyn hình

 

<東放学園音響専門学校> đào to nhân viên ngành âm nhc và hòa nhc

 

<東放学園映画専門学校> đào to nhng người sáng to phim, video ca nhc, qung cáo, anime, tiu thuyết, v.v.

 

<専門学校東京アナウンス学院> Nơi có các cơ s đào to chuyên nghip và cung cp giáo dc thc tế toàn din v din xut và khiêu vũ

 

 

 

Ngoài ra, h tr vic làm cho sinh viên vi h thng h tr vic làm như các bui thông tin công ty, thc tp, tư vn cá nhân và gii thiu vic làm bán thi gian trong ngành.

 

 

 

 


12.jpg

 

 

 

Đăng ký tham gia bui gii thiu cá nhân trc tuyến hoc Open Campus ti đây:

https://www.tohogakuen.ac.jp/opencampus/list/

 

 

 

 

 

 

13.jpg

 

14.jpg

 

15.jpg

 

16.jpg

 

17.jpg

 

18.jpg

 

 

 

 

 

 

thumb-2048835280_MpYrKXHL_668c4f36e561af86ccdc9381558e00c260447725_240x320.png

 

東放学園専門学校

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 4,015 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 408 0
Thông báo 2023-07-05 454 0
Thông báo 2023-07-05 327 0
Thông báo 2023-02-07 1816 0
Thông báo 2023-02-07 2646 0
Thông báo 2023-02-07 1297 0
Thông báo 2023-02-07 864 0
Thông báo 2021-07-27 1819 0
Thông báo 2020-08-22 2130 0
Thông báo 2018-11-13 2042 0
Thông báo 2018-09-03 5343 0
Thông báo 2018-08-24 2772 0
Thông báo 2018-08-21 2975 0
4002 2024-07-09 44 0
4001 2024-07-09 50 0
4000 2024-07-09 58 0
3999 2024-07-09 33 0
3998 2024-07-09 58 0
3997 2024-07-09 54 0
3996 2024-07-08 52 0
3995 2024-07-08 56 0
3994 2024-07-08 57 0
3993 2024-07-08 89 0
3992 2024-07-08 60 0
3991 2024-07-08 34 0
3990 2024-07-05 74 0
3989 2024-07-05 87 0
3988 2024-07-05 75 0
3987 2024-07-05 73 0
3986 2024-07-05 225 0
3985 2024-07-01 114 0
3984 2024-07-01 58 0
3983 2024-07-01 124 0
3982 2024-07-01 218 0
3981 2024-07-01 63 0
3980 2024-06-28 119 0
3979 2024-06-28 94 0
3978 2024-06-28 165 0
3977 2024-06-28 92 0
3976 2024-06-28 88 0
3975 2024-06-28 107 0
3974 2024-06-25 121 0
3973 2024-06-25 92 0
3972 2024-06-25 109 0
3971 2024-06-25 89 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.