Today's Pick Up
2024年度大学入試カレンダー(関東)omote(完).jpg
0  0
『2024年度 留学生のための大学入試カレンダー(関東版)』を発行しました。 本誌は、留学生を積極的に受け入れている 関東の大学を中心に情報をまとめました。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【東京外語専門学校】Tổng hợp các bằng cấp và chứng chỉ được đề xuất dành cho biên dịch viên!

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-05-31 16:50 閲覧数252回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

Dành cho tt c nhng ai đang có mc tiêu tr thành phiên dch viên.

 

Tr thành mt biên dch viên không ch đòi hi k năng ngôn ng cao mà còn phi có kiến thc chuyên môn v lĩnh vc mc tiêu, khiến đây tr thành mt trong nhng công vic chuyên môn nht đi vi nhng người s dng ngôn ng. Cùng vi s phát trin ca công ngh, dch máy s dng AI (trí tu nhân to) tiếp tc phát trin nhưng không th tái to hoàn toàn đ chính xác ca bn dch bi con người chuyên nghip, chng hn như cách hiu nghĩa tùy thuc vào ng cnh và cách din đt hp dẫn, cm xúc vn là mt thách thc ln.

 

 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các bằng cấp và kỳ thi cấp chứng chỉ được khuyến nghị cho các dịch giả. Hãy sử dụng điều này như một gợi ý khi nghĩ đến việc tìm việc làm hoặc thăng tiến trong sự nghiệp của bạn.

 

 

 

 

2.jpg

 

 

 

▷ Cn có bng cp gì đ tr thành mt dch gi?

 

Không ging như các ngành ngh như bác sĩ và lut sư, vn ch dành cho nhng người có trình đ chuyên môn c th, trong trường hp dch gi, không có yêu cu nào là "bn không th dch tr khi bn có trình đ chuyên môn này.''

 

Đ biến công vic dch thut ca bn thành công vic, có hai la chn chính: tr thành biên dch viên ni b cho mt công ty hoc đm nhn công vic dch gi t do.

 

 

Các bng cp liên quan đến dch thut không phi là th bn phi có đ thc hin công vic ca mình, nhưng bn nên coi chúng như nhng ch s hu ích đ chng minh mt cách khách quan kh năng ca bn vi tư cách là mt dch gi.

 

 

 

 

▷Li ích đt được khi đt được các bng cp liên quan đến dch thut

 

Mc dù không có bng cp bt buc đ tr thành mt biên dch viên, nhưng bn có th đt được nhng li ích gì khi có được bng cp liên quan? Đây là hai lý do chính.

 

 

 

 

3.jpg

 

 


 

Có th làm cho vic tìm vic và nhn d án tr nên d dàng hơn

 

Khi đm nhn công vic dch thut vi tư cách là mt dch gi t do, vic nhn dự án thông qua mt công ty dch thut là điu bình thường. Khi đó, không phi ai cũng có th được gii thiu d án ngay mà trước tiên bn phi vượt qua kỳ thi th do mi công ty dch thut tiến hành đc lp.

 

 

Tuy nhiên, mt s công ty dch thut có th đưa ra ưu đãi, chng hn như min th vic, cho nhng người có trình đ chuyên môn nht đnh.

 

 

Ngoài ra, khi bn mun nhn mt d án s dng dch v Crowdsourcing hoc được tìm kiếm thông qua mng lưới dch gi, vic có bng cp liên quan đến dch thut có th là mt tài liu hp dn trong sơ yếu lý lch và h sơ ca bn.

 

Bng cp đt được có th nói là bng chng cho thy bn đã tiếp thu được kiến thc chuyên môn v dch thut nên có th s dng theo nhiu cách khác nhau khi nhn dán.

 

 

 

 

 

Có cơ s d liu gii thiu d án ch cho nhng người có bng cp

 

Đi vi mt s bng cp liên quan đến dch thut, bng cách vượt qua kỳ thi, bn có th được đăng ký vào cơ s d liu dành riêng cho dch gi, cho phép bn tìm kiếm công vic mà các công ty đang tuyn dng. Bn có th mong đi gp được nhng khách hàng sẽ dn đến các dự án liên tc, vì vy điu quan trng là phi tiếp tc công vic đng thi tn dng tt h thng này và dn dn xây dng thành tích.

 

Khi cân nhc vic có được bng cp liên quan đến dch thut, hãy chú ý đến nhng th như mc đ d dàng có được vic làm sau khi vượt qua kỳ thi và chn bng cp mà bn cho là phù hp nht vi mình trong s nhiu loi.


 

 

 

4.jpg

 

 

 

 

▷ Đ xut kim tra trình đ/chng ch dành cho biên dch viên

 

Chứng chỉ dch thut JTF

 

"Chứng chỉ dch thut JTF" là kỳ thi chng ch được tài tr bi Liên đoàn dch thut Nht Bn (JTF), mt hip hi được thành lp chung. Bài thi được t chc trc tuyến và có th thc hin t bt kỳ đâu có kết ni internet.

 

Kỳ thi bao gm hai loại ''cp đ cơ bn'' dành cho nhng người chưa có kinh nghim dch thut thc tế hoc đang hc trường và ''cp đ thc hành'' dành cho nhng người đang làm dch gi và mun nâng cao hơn na trong lĩnh vc chuyên môn ca mình.

 

 

Có 220 công ty dch thut là thành viên ca JTF và nếu bn đt được cp đ thc hành 1 hoc 2, bn sẽ được ưu đãi trong mt s th nghim, điu này sẽ tăng cơ hi nhn được d án.

 

 

 

 

 

➁Chng nhn dch thut s hu trí tu

 

"Chng ch dch thut s hu trí tu" là kỳ thi đánh giá trình đ do Hip hi dch thut s hu trí tu NPO Nht Bn (NIPTA) và Liên đoàn dch thut Nht Bn (JTF), đơn v tài tr cho Chng ch dịch thuật JTF, đng t chc. Kỳ thi này tp trung vào dch thut trong lĩnh vc bng sáng chế và được thc hin bng email và Microsoft Word.

 

Người dch bng sáng chế là không th thiếu đi vi các công ty khi np đơn xin cp bng sáng chế nước ngoài và được kỳ vng sẽ đóng vai trò tích cc trong nhiu môi trường kinh doanh khác nhau.

 

Kỳ thi này bao gm nhiu cp đ khác nhau, t cp đ 3, dành cho người mi bt đu và người mi bt đu, đến cp đ 1, chng t bn là mt dch gi có k năng chuyên môn.

 

 

 

 

 

➂Bài thi thc hành dch thut (TQE®)

 

Chng ch Thc hành Dch thut (TQE®) là kỳ thi được thc hin trc tuyến bi trường dch thut Sun Flair Academy. Công ty TNHH SunFlare điu hành trường cũng là mt trong nhng công ty dch thut ln nht Nht Bn.

 

Nếu đt đim 70 tr lên trong bài kim tra, bn sẽ có th đăng ký vi Sunflare vi tư cách là "Người thc hành dch thut®" và nhn được li gii thiu v các d án dch thut phù hp vi lĩnh vc chuyên môn ca bn.

 

Ngoài vic được chn trong tng s 19 môn thi bng tiếng Anh, bn còn có th thi bng các ngôn ng khác như tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Đc.

 

 

 

 

 

“Kỳ thi chng ch chuyên môn dch thut được chng nhn JTA”

 

"Kỳ thi chng ch chuyên môn dch thut được chng nhn JTA" là kỳ thi được tài tr bi Hip hi dch thut Nht Bn (JTA), mt hip hi được thành lp chung. Bn có th làm bài thi trc tuyến ti nhà và chúng tôi sẽ xác đnh đim đt/không đt và đim cho tng môn.

 

Ngoài thc hành dch thut, kỳ thi còn bao gm các môn liên quan đến công c CNTT và công c h tr dch thut, đng thi đc đáo ch nó đo lường các k năng toàn din cn thiết đ thành công vi tư cách là mt dch gi.

 

Đ cui cùng nhn được chng ch là "Dch gi chuyên nghip được chng nhn JTA", bn phi có ít nht hai năm kinh nghim dch thut, vì vycó th nói bng cp này là hoàn ho cho nhng dch gi đã có kinh nghim thc tế.

 


 

 

Có nhiu loi bng cp khác nhau liên quan đến dch thut, t nhng bng cp dành cho người mi bt đu hc dch thut đến nhng bng cp dành cho nhng chuyên gia có kinh nghim thc tế.

 

Các bài kim tra được gii thiu đây có th được thc hin t bt c đâu min là bn có kết ni internet. Vui lòng kim tra xem các kỳ thi có phù hp vi lĩnh vc chuyên môn ca bn hay không và hiu rõ đc đim ca tng kỳ thi trước khi xem xét vic đt được bng cp có th được s dng đ tìm vic làm hoc thăng tiến trong s nghip ca bn.

 

 

 

 

 

5.jpg

 

6.jpg

 

 

 

 

Vào th Năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024, l khai ging ca Trường Cao đng Ngoi ng Tokyo đã được t chc hoành tráng ti Hi trường Hành chính Yotsuya Tokyo.

 

Năm nay, sinh viên quc tế đến t 12 quc gia trên thế gii đã theo hc. Tôi có th cm nhn được s nhit tình ca tt c các sinh viên mi đ làm vic chăm ch hướng ti ước mơ tương lai ca các em.

 

 

Xin chúc mng tt csinh viên đã nhp hc! ! !

 

 

 


7.jpg

 

 

 

 

▷Hc cách ứng x thông qua vic chun b phng vn!

 

Ti Trường Cao đng Ngoi ng Tokyo, các c vn ngh nghip h tr mi sinh viên tìm vic làm và chun b cho các cuc phng vn.

 

Khi chun b phng vn, bn có th nhn được li khuyên t quan đim ca nhà tuyn dng. Bn cũng có th kim tra nghi thc trước đ chun b cho s kin thc tế. Chúng tôi cũng cung cp tư vn ngh nghip, h tr t phân tích, gii thiu vic làm, chnh sa tài liu và các dch v khác cho đến khi bn nhn được li mi làm vic.

 

 

 

 

▷Ti sao chn Cao đng Ngoi ng Tokyo?

 

Chúng tôi mong mun không ch có được các k năng giao tiếp đa văn hóa cho phép bn ng phó vi nhiu tình hung kinh doanh khác nhau (du lch, thương mi, bán hàng, v.v.) mà còn có được nhiu k năng kinh doanh thc tế có th được s dng trong nơi làm vic. Hơn na, chúng tôi đã thiết lp mt h thng h tr đ đt được các bng cp khác nhau hu ích cho vic tìm kiếm vic làm và h thng h tr ngh nghip cá nhân chi tiết đ phát trin nhng doanh nhân có th hot đng ti Nht Bn sau khi tt nghip khóa hc này.

 

 


 

8.jpg

 

9.jpg

 

 

 

 

 

 

thumb-2078073808_WFBXfT76_c522b51961b2c328c7b0a3aa3e5afdf2a7dccbbe_240x320.png


東京外語専門学校

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 4,015 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 408 0
Thông báo 2023-07-05 454 0
Thông báo 2023-07-05 327 0
Thông báo 2023-02-07 1816 0
Thông báo 2023-02-07 2646 0
Thông báo 2023-02-07 1297 0
Thông báo 2023-02-07 864 0
Thông báo 2021-07-27 1819 0
Thông báo 2020-08-22 2130 0
Thông báo 2018-11-13 2042 0
Thông báo 2018-09-03 5343 0
Thông báo 2018-08-24 2771 0
Thông báo 2018-08-21 2975 0
4002 2024-07-09 41 0
4001 2024-07-09 50 0
4000 2024-07-09 58 0
3999 2024-07-09 32 0
3998 2024-07-09 58 0
3997 2024-07-09 54 0
3996 2024-07-08 52 0
3995 2024-07-08 56 0
3994 2024-07-08 57 0
3993 2024-07-08 89 0
3992 2024-07-08 60 0
3991 2024-07-08 34 0
3990 2024-07-05 74 0
3989 2024-07-05 86 0
3988 2024-07-05 75 0
3987 2024-07-05 73 0
3986 2024-07-05 225 0
3985 2024-07-01 114 0
3984 2024-07-01 58 0
3983 2024-07-01 124 0
3982 2024-07-01 218 0
3981 2024-07-01 63 0
3980 2024-06-28 119 0
3979 2024-06-28 94 0
3978 2024-06-28 164 0
3977 2024-06-28 92 0
3976 2024-06-28 88 0
3975 2024-06-28 107 0
3974 2024-06-25 121 0
3973 2024-06-25 92 0
3972 2024-06-25 109 0
3971 2024-06-25 89 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.