Today's Pick Up
月刊留学生kor_all-1.jpg
0  0
今回の特集は、日本での生活をより楽しめるよう、日本の鉄道についてさまざまな情報をまとめました。 さらに、留学生の皆さんにも影響がありそうな、2024年から変わることをご紹介しています。その他にも、日本のドラッグストアで医薬品を正しく購入するコツやオープンキャンパスの魅力・参加するメリットなども掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【ヒコ・みづのジュエリーカレッジ】 Sinh viên khóa học sản xuất giày và túi xách tham gia "100 đôi giày thể thao 100 nhà sản xuất mới 2024"

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-05-27 15:52 閲覧数178回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

 

Các sinh viên khóa hc sn xut giày và túi xách ca ヒコ・みづのジュエリーカレッジ đã tham gia s kin “100 Giày th thao 100 Nhà sn xut mi 2024” do “New Make Labo” tchức.

 

Đây là s kin trong đó các công ty tài tr cung cp tng cng 100 đôi giày th thao, ch yếu là các mt hàng được lên kế hoch x lý và 100 Nhà sn xut mi đưa ra suy nghĩ ca riêng h v giày th thao và nâng cp chúng.

 

"New Make", dưới s điu hành chính ca Tokyu Land Corporation và STORY & Co., Ltd., đã thu hút khong 500 nhà sáng to bao gm ngh sĩ, nhà thiết kế, và các chuyên gia v mu mã trong vòng ba tháng k t khi khai trương, đ thúc đy vic tái chế và to ra nhng sn phm mi t các tài nguyên tái chế.

 

 

Trong khi tái chế các sn phm sp được loi b t các thương hiu, d án ln này tp trung vào ch đ "tiến b" trong vn đ môi trường. Hin nay, hot đng ca SDGs được các doanh nghip và cá nhân có nhn thc cao ch yếu tham gia, và d án này được thc hin vi hy vng mang thông đip này ti mt đi tượng rng ln hơn, và khuyến khích h thc hin "bước nh" đ góp phn gii quyết vn đ.

 

Vic tái chế giày th thao được thc hin ti "NewMake Labo", và nhng đôi giày đã được hoàn thin sẽ không ch được trưng bày ti các đa đim trong khu vc Shibuya mà còn d đnh sẽ có các hot đng như b phiếu đ tham gia đánh giá.

 

 

Giày th thao tái chế sẽ được đt nhiu đa đim khác nhau trong thành ph. Bng cách tái chế nhng vt dng quen thuc cn thiết cho cuc sng hàng ngày, chúng tôi sẽ to cơ hi tiếp cn nhiu người và khiến h nhn ra rng mi người đu có th hành đng đ gii quyết các vn đ môi trường.

 

khu ph Omotesando và Harajuku, nơi mà nhiu đôi giày mi được bán ra hàng ngày, ti sao bn không tri nghim to ra giá tr mi bng chính đôi giày ca mình và tìm hiu sâu hơn v vn đ môi trường t tri nghim đó?

 

 

 

 

 

 

2.jpg

 

 

3.jpg

 

 

4.jpg

 

 

 

 

 

 

5.jpg

 

 

 

▷ Tham gia tri nghim nhp hc và bui gii thiu trường hc

Chúng tôi rt hoan nghênh s tham gia ca các ph huynh và bn bè.

https://www.hikohiko.jp/opencampus

 

 

 

 

 

6.jpg

 

 

 

 

 

▷Khóa hc Sn xut giày & túi (khóa hc 3 năm)  


Trong sut 3 năm, bn sẽ hc mt cách có h thng các k năng cn thiết cho nhng người sáng to chuyên nghip, chng hn như kiến thc v sn phm và bí quyết tiếp th, tp trung vào k thut thiết kế và sn xut. Ngoài ra, chương trình ging dy còn được b sung thêm các cơ hi thc tế như phát trin sn phm và đ xut thiết kế vi s hp tác ca các công ty. Bng cách có được các k năng v c "giày" và "túi xách", nhng k năng được ngành yêu cu cao, bn có th m rng cơ hi vic làm ca mình.

 

 

 

 


7.jpg

 

 

8.jpg

 

 

 

 

 

▷ヒコ・みづのジュエリーカレッジ

 

Ti Cao đng Trang sc Hiko Mizuno, nhng người hướng dn ca Hiko là nhng người sáng to có k năng và kinh nghim tiên tiến, bao gm các nhà thiết kế phát trin thương hiu gc, ngh sĩ th công gi danh hiu Kho báu Quc gia Sng và các ngh sĩ đang hot đng trên khp thế gii. Tôi sẽ h tr sinh viên vi tư cách là hc sinh cui cp thc s hot đng trong lĩnh vc này.

 

 

 

 

 

9.jpg

 

 

 

 

Hc bng

 

H thng hc bng sinh viên quc tế (sinh viên quc tế đã vượt qua khóa hc chuyên ngành)

 

Hc bng tr giá 300,000 yên, được tr thành hai đt vào tháng 4 và tháng 10 ca năm đu, mi đt là 150,000 yên.

 

H thng hc bng Đc bit sinh viên quc tế (sinh viên quc tế đã vượt qua khóa hc chuyên ngành)

 

Hc bng tr giá 400,000 yên, gim 400,000 yên cho hc phí (ti đa 3 năm)

 

 

 

 

thumb-3660269449_TKJsV6jo_906b4ef471cfa0949fb07f17ee6357cd0d2d1ed5_240x320.png

 

ヒコみづのジュエリーカレッジ

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 4,015 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 408 0
Thông báo 2023-07-05 454 0
Thông báo 2023-07-05 327 0
Thông báo 2023-02-07 1816 0
Thông báo 2023-02-07 2646 0
Thông báo 2023-02-07 1297 0
Thông báo 2023-02-07 864 0
Thông báo 2021-07-27 1819 0
Thông báo 2020-08-22 2130 0
Thông báo 2018-11-13 2042 0
Thông báo 2018-09-03 5343 0
Thông báo 2018-08-24 2771 0
Thông báo 2018-08-21 2975 0
4002 2024-07-09 43 0
4001 2024-07-09 50 0
4000 2024-07-09 58 0
3999 2024-07-09 32 0
3998 2024-07-09 58 0
3997 2024-07-09 54 0
3996 2024-07-08 52 0
3995 2024-07-08 56 0
3994 2024-07-08 57 0
3993 2024-07-08 89 0
3992 2024-07-08 60 0
3991 2024-07-08 34 0
3990 2024-07-05 74 0
3989 2024-07-05 86 0
3988 2024-07-05 75 0
3987 2024-07-05 73 0
3986 2024-07-05 225 0
3985 2024-07-01 114 0
3984 2024-07-01 58 0
3983 2024-07-01 124 0
3982 2024-07-01 218 0
3981 2024-07-01 63 0
3980 2024-06-28 119 0
3979 2024-06-28 94 0
3978 2024-06-28 164 0
3977 2024-06-28 92 0
3976 2024-06-28 88 0
3975 2024-06-28 107 0
3974 2024-06-25 121 0
3973 2024-06-25 92 0
3972 2024-06-25 109 0
3971 2024-06-25 89 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.