Today's Pick Up
2023大学院一覧.jpg
0  0
留学生を積極的に受け入れている大学院を中心に2023年度入試情報をまとめました。 

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【武蔵野大学】 Hỗ trợ việc làm toàn diện

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-05-27 15:12 閲覧数426回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

 

Tìm vic làm Nht Bn rt đc đáo và tôi nghĩ có nhiu điu mà sinh viên quc tế chưa quen.

 

 

Hơn na, đ tìm vic làm thành công, điu quan trng là phi biết thông tin tuyn dng Nht Bn.

 

 

Ti Đi hc Musashino, đ mi sinh viên nhn ra con đường s nghip mong mun ca mình, chúng tôi cung cp khóa hc nghiên cu thc đa bt buc bt đu t năm đu tiên và t năm th hai tr đi, chúng tôi cung cp nhiu loi "thc tp" vi nhiu biến th phong phú như mt phn ca chương trình hc chính. Ngoài ra, đ chun b cho vic hc, chúng tôi đang tăng cường h tr ngh nghip, chng hn như t chc các bài ging như mt phn ca chương trình ging dy thông thường đ giúp sinh viên tìm hiu v các công ty và t chc mà h sẽ thc tp. 

T năm th ba tr đi, chúng tôi có chương trình h tr vic làm quanh năm cung cp h thng h tr chi tiết đ giúp sinh viên thc hin ước mơ tương lai ca mình.

 

 

 

 

 

2.jpg

 

 

 

 

 

Thc tp

 

 

Chúng tôi khuyến khích sinh viên tham gia thc tp như mt cơ hi đ suy nghĩ v con đường và s nghip tương lai ca h ngay t giai đon đu và chúng tôi cung cp nhiu chương trình khác nhau. Đ mi sinh viên có th la chn con đường s nghip phù hp vi mình, chúng tôi làm vic cùng vi các giáo viên đ h tr cho tri nghim thc tp trn vn.


 

Ngoài ra, trong các hot đng tìm vic gn đây, hot đng thc tp (sinh viên đến thăm các công ty và văn phòng chính ph trước khi bt đu làm vic) đã tr nên quan trng hơn bao gi hết, do vic điu chnh lch trình tuyn dng, vic tăng tc và chuyn đi sang mô hình tuyn dng quanh năm. 

Mc dù thc tp thông thường là hình thc "thc tp m ca" trong đó sinh viên t tìm kiếm và np đơn, thm chí tham gia vào quá trình tuyn chn, nhưng ti Đi hc Musashino, trường cũng đã chun b "Thc tp là mt phn ca chương trình hc chính".

 

 

 

 

Khóa hc chun b cho Thc tp (Tháng 4 đến tháng 10)

 

Thc tp như mt phn ca chương trình hc chính

 

Ngoài vic cung cp “Các môn hc thc tp” làm môn hc thông thường cho sinh viên đi hc năm th hai và năm th ba, chúng tôi còn cung cp “Các môn hc thiết kế ngh nghip” bao gm vic chun b cho các đt thc tp như vy.

 

Sinh viên được hướng dn v nghiên cu ngành ngh và doanh nghip, cách viết CV, và cách ng x trong công vic, và nhng sinh viên mun tham gia vào thc tp có th có tri nghim làm vic ti các đi tác đã ký hp đng vi trường.

Khong 3000 sinh viên đã tham gia khóa hc này, và nhng kinh nghim h thu được t các bui hc và thc tp đã giúp h phát trin s nghip ca mình sau này.

 

 

 

 

 

3.jpg

 

 

 

 

H trợ lấy bng cp

 

Các khóa hc luyn thi đa dng được t chc bi Trung tâm S nghip cho các kỳ thi khác nhau có th được tham gia ti trường mà không nh hưởng đến cuc sng đi hc ca sinh viên. Ngoài ra, sinh viên có th tham gia vi mc giá đc bit dành riêng cho sinh viên.

 

Dưới đây là danh sách các khóa hc luyn thi d kiến được t chc trong năm hc 2024 ti trường:

 

Luyn thi cho vilấy bằng cấp

 

1. Khóa hc luyn thi qun lý dch v du lch (ni đa/ tng quát/ Min tr môn hc)

 

2. Khóa hc luyn thi IT Passport

 

 

3. Khóa hc luyn thi kỳ thi hc thut Kiến trúc sư cp 2

 

 

 

 

 

Kỳ thi lấy chứng chỉ

 

TOEIC® Listening & Reading - Kỳ thi công khai

* Đi vi kỳ thi TOEIC công khai, trường đi hc tr cp mt phn phí thi ti thi đim np đơn và cung cp nhiu h tr đa dng cho vic làm bài thi. (Mc tiêu thi gian thc hin được xác đnh trước)

 

➁Bài kim tra trình đ tiếng Trung (khuyên thi cp 3, 4, pre-4)

 

➂Bài thi HSK (đ thi cp 6, c5, c4)

 

BJT Kỳ thi năng lc tiếng Nht thương mi  

 

 

 

 

4.jpg

 

 

 

 

Trung tâm ngh nghip

 

Mi campus đu có mt Trung tâm S nghip, cung cp h tr cho sinh viên và cu sinh viên ca Đi hc Musashino trong vic la chn con đường s nghip tt nht và cung cp vic làm da trên Lut n đnh Ngh nghip.

Khi cn s h tr v la chn con đường, các bui tư vn s nghip vi các c vn s nghip được t chc. Vic tìm kiếm vic làm được h tr bng cách gii thiu thông tin tuyn dng ti Đi hc Musashino, thông qua các t rơi tuyn dng và bui gii thiu công ty. Ngoài ra, nhiu ni dung h tr vic tìm vic đã được chun b, bao gm c Bn báo cáo doanh nghip và sách luyn thi cho kỳ thi.

 

 

 

 

Tư vn vic làm (c vn ngh nghip)

 

Đi ngũ nhân viên giàu kinh nghim ca chúng tôi đã tng tham gia h tr ngh nghip và phát trin ngun nhân lc ti các trường đi hc và công ty luôn sn sàng gii đáp các thc mc ca bn.

 

 

 

Chuyến thăm OB/OG

 

Chúng tôi khuyến khích ''các chuyến thăm OB/OG'' như mt cơ hi đ lng nghe trc tiếp t nhng sinh viên tt nghip đang làm vic trong xã hi và chúng tôi gii thiu các đa đim tham quan theo yêu cu ca sinh viên.

 

 

 

 

 

 

SCA (H thng tư vn ngh nghip cho sinh viên)

 

Nhng sinh viên năm th tư đã hoàn thành quá trình tìm vic làm đang s dng kinh nghim ca mình đ hướng dn công vic cho sinh viên hu bi. H giao tiếp vi sinh viên hu bi v nhng gì họ cm nhn và hc được trong quá trình tìm vic, đng thi có nhng tương tác không b gii hn bi năm hc.

 

 

 

S tay tìm vic ca MU

 

Trường đã to ra s tay tìm vic ca MU, đượphân phát cho sinh viên năm ba. Được thiết kế đ s dng t lúc sinh viên bt đu nghĩ v tương lai ca mình cho đến khi tt nghip, s tay này được t chc da trên ý kiến ca sinh viên đã tri qua quá trình tìm vic, mang tính đc đáo và sáng to.

 

 

 

Đi hc Musashino có nhiu h thng h tr khác dành cho sinh viên quc tế. Tôi hy vng có th tiếp tc truyn ti sc hút ca Đi hc Musashino trong tương lai.

 

Tôi hy vng bài viết này sẽ giúp ích cho nhng ai đang lo lng v vic thi tuyn sinh hoc nhng người đang băn khoăn v con đường s nghip ca mình.

 

 

 

 

5.jpg

 

 

6.jpg

 

 

 

 

 

武蔵野大学, vi hơn 100 năm lch s và truyn thng, tiếp tc phát trin và tiến hóa. Đến tháng 4 năm 2024, trường đã m khoa Wellbeing trong trường và khoa Wellbeing là mt phn ca tng th 13 khoa và 21 ngành hc, bao gm c ngành Văn hóa, Khoa hc, Y tế và Thông tin. (Mt s khoa không tiến hành tuyn sinh hc sinh quc tế.)

 

 

 

 

Tháng 4 và tháng 9 nhp hc

 

Khoa Quc tế

- Ngành Truyn thông Toàn cu

- Ngành Giao tiếp bng Tiếng Nht

- Ngành Kinh doanh Toàn cu (tháng 4 và tháng 9 nhp hc)

 

 

 

 

Nhp hc vào tháng 4

 

- Khoa Văn hc

- Khoa Lut

- Khoa Kinh tế

- Khoa Kinh doanh

- Khoa Khi nghip

- Khoa Khoa hc D liu

- Khoa Khoa hc Con người

- Khoa Wellbeing

- Khoa K thut

 

 

 

 

7.jpg

 

 

 

 

 

 

Tư vn thi tuyn sinh qua web

https://www.musashino-u.ac.jp/event-all/ 

 

 

 

 


Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 武蔵野大学 các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 

thumb-2048835280_Yeoi9q04_90ada76b794b2ae71a9fce948d1eebc638d71fa0_240x320.png

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 4,015 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 408 0
Thông báo 2023-07-05 454 0
Thông báo 2023-07-05 327 0
Thông báo 2023-02-07 1816 0
Thông báo 2023-02-07 2646 0
Thông báo 2023-02-07 1297 0
Thông báo 2023-02-07 864 0
Thông báo 2021-07-27 1819 0
Thông báo 2020-08-22 2130 0
Thông báo 2018-11-13 2042 0
Thông báo 2018-09-03 5343 0
Thông báo 2018-08-24 2772 0
Thông báo 2018-08-21 2975 0
4002 2024-07-09 43 0
4001 2024-07-09 50 0
4000 2024-07-09 58 0
3999 2024-07-09 33 0
3998 2024-07-09 58 0
3997 2024-07-09 54 0
3996 2024-07-08 52 0
3995 2024-07-08 56 0
3994 2024-07-08 57 0
3993 2024-07-08 89 0
3992 2024-07-08 60 0
3991 2024-07-08 34 0
3990 2024-07-05 74 0
3989 2024-07-05 87 0
3988 2024-07-05 75 0
3987 2024-07-05 73 0
3986 2024-07-05 225 0
3985 2024-07-01 114 0
3984 2024-07-01 58 0
3983 2024-07-01 124 0
3982 2024-07-01 218 0
3981 2024-07-01 63 0
3980 2024-06-28 119 0
3979 2024-06-28 94 0
3978 2024-06-28 164 0
3977 2024-06-28 92 0
3976 2024-06-28 88 0
3975 2024-06-28 107 0
3974 2024-06-25 121 0
3973 2024-06-25 92 0
3972 2024-06-25 109 0
3971 2024-06-25 89 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.