Today's Pick Up
月刊留学生kor_all-1.jpg
0  0
今回の特集は、日本での生活をより楽しめるよう、日本の鉄道についてさまざまな情報をまとめました。 さらに、留学生の皆さんにも影響がありそうな、2024年から変わることをご紹介しています。その他にも、日本のドラッグストアで医薬品を正しく購入するコツやオープンキャンパスの魅力・参加するメリットなども掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【専修大学大学院】 "Hiệp định Hợp tác Đào tạo Luật sư" giữa khoa Luật đại học và Chuyên ngành Luật sau đại học đã được công nhận

作成者 mng_vn 作成日 作成日24-05-27 13:33 閲覧数136回 Comments0件

1.jpg

 

 

 

 

 

Vào ngày 1 tháng 3, “Hiệp định hp tác đào to Lut sưgiữa khoa Lut đại họcchuyên ngành lut sau đai học ca chúng tôi đã được B trưởng B Giáo dc, Văn hóa, Th thao, Khoa hc và Công ngh phê duyt. 

Thi hn hiệp định là 5 năm k t ngày 1 tháng 4 năm 2024.

 

 

 

 

 

 

▷Thành lp “Khóa hc Lut sư” ti khoa Lut

 

Da trên tha thun này, chúng tôi sẽ thành lp " Khóa hc Lut sư " ti khoa Lut.

Cho đến nay, khoa Lut đã xây dng “Chương trình học lên học viện chuyên ngành lut” như mt trong nhng h thng tt nghip sm (h thng cho phép sinh viên tt nghip vào cui năm th ba) và cung cp chương trình giáo dc lut theo nhóm nhcho sinh viên khoa lut mun tiếp tc hc ti chuyên ngành Lut sau đại học.

 

 

 

 

Hiệp định hp tác đào to Lut sư” được ký kết gia Khoa Lut đại học và chuyên ngành luật sau đại học của trường chúng tôi đã được B trưởng B Giáo dc, Văn hóa, Th thao, Khoa hc và Công ngh chng nhn da trên Điu 6, Đon 3 ca "Đo lut Hp tác gia Giáo dc học viện lut và các kỳ thi lut sư" , v.v." Vì vy," Chương trình học lên sau đại học"sẽ được phát triển thành "Khóa hc lut sư". 

 

Nhng sinh viên được chp thun đăng ký tham gia "Khóa hc Lut sư" có th tiếp tc tt nghip vào năm th ba bng cách s dng h thng tt nghip sm và tiếp tc vào chuyên ngành lusau đại học. Hơn na, bn sẽ có th đ điu kin tham gia kỳ thi tuyn chn đc bit ttrường sau đại học ca chúng tôi, kỳ thi mà chúng tôi đã ký kết “Hiệp định hp tác đào to Lut sư” (có quy định s lượng).

Sinh viên có th tt nghip Khoa Lut và chuyên ngành Lusau đại học trong tng thi gian ti thiu là 5 năm, cho phép h tiếp cn con đường tr thành lut sư sm hơn khong 2 năm so vi trước đây.

 

Sinh viên có th tt nghip Khoa Lut và chuyên ngành Lusau đại học trong tng thi gian ti thiu là 5 năm, cho phép h tiếp cn con đường tr thành lut sư sm hơn khong 2 năm so vi trước đây.

 

 

 

 

 

2.jpg

 

 

 

 

Chuyênngành Luật Sau đại học

 

 

Triết lý giáo dc ca Chuyên ngành Luật Sau đại học Đi hc Senshu là rèn luyn kh năng gii quyết vn đ thông qua tho lun. 

Lý do là vì trong hành ngh lut, nơi đòi hi phi gii quyết mi loi vn đ chưa biết thì “kh năng gii quyết vn đ thông qua tho lun” là phm cht và năng lc cn thiết nht đi vi lut sư hành ngh, và có th nói chuyên gia pháp lý là người gii quyết vn đ thông qua vic gii quyết vn đ thông qua tho lun. 

 

 

 

 

 

3.jpg

 

 

4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 専修大学大学院

  các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

thumb-2048835280_5mhcDIua_d8e4bef7d2cf3f1641d45bf66b70bae382f3c36c_240x320.jpg

 

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 4,015 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 408 0
Thông báo 2023-07-05 454 0
Thông báo 2023-07-05 327 0
Thông báo 2023-02-07 1816 0
Thông báo 2023-02-07 2646 0
Thông báo 2023-02-07 1297 0
Thông báo 2023-02-07 864 0
Thông báo 2021-07-27 1819 0
Thông báo 2020-08-22 2130 0
Thông báo 2018-11-13 2042 0
Thông báo 2018-09-03 5343 0
Thông báo 2018-08-24 2771 0
Thông báo 2018-08-21 2975 0
4002 2024-07-09 43 0
4001 2024-07-09 50 0
4000 2024-07-09 58 0
3999 2024-07-09 32 0
3998 2024-07-09 58 0
3997 2024-07-09 54 0
3996 2024-07-08 52 0
3995 2024-07-08 56 0
3994 2024-07-08 57 0
3993 2024-07-08 89 0
3992 2024-07-08 60 0
3991 2024-07-08 34 0
3990 2024-07-05 74 0
3989 2024-07-05 87 0
3988 2024-07-05 75 0
3987 2024-07-05 73 0
3986 2024-07-05 225 0
3985 2024-07-01 114 0
3984 2024-07-01 58 0
3983 2024-07-01 124 0
3982 2024-07-01 218 0
3981 2024-07-01 63 0
3980 2024-06-28 119 0
3979 2024-06-28 94 0
3978 2024-06-28 164 0
3977 2024-06-28 92 0
3976 2024-06-28 88 0
3975 2024-06-28 107 0
3974 2024-06-25 121 0
3973 2024-06-25 92 0
3972 2024-06-25 109 0
3971 2024-06-25 89 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.