Today's Pick Up
202308viet_ebook-1.jpg
0  0
今回の特集は、留学生の先輩達から、 実際に入学したからこそ知ることができる 「ここがいいところ!」を紹介します。 さらに、日本での最新アルバイト情報! その他にも何十年もロングセラーを続けている 日本のお菓子なども掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【京都先端科学大学工学部】113 sinh viên nhập học từ 27 quốc gia trên thế giới

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-09-17 17:10 閲覧数1,892回 Comments0件

1.jpg

 

2.jpg

 

 


 

L tuyn sinh hc kỳ mùa thu 2023 được t chc

113 sinh viên t 27 quc gia trên thế gii theo hc ti Đi hc Khoa hc Tiên tiến Kyoto

~Khoa K thut và Trường Cao hc K thut Khong 60% sinh viên theo hc năm nay đến t nước ngoài~

 

 

Đi hc Khoa hc Tiên tiến Kyoto đã t chc L tuyn sinh hc kỳ mùa thu năm 2023 vào ngày 6 tháng 9 (Th Tư) lúc 1 gi chiu ti Hi trường Mirai, Tòa nhà phía Bccủa Cơ s Kyoto Uzumasa.

Tng cng có 113 sinh viên hc tiếng Anh (98 sinh viên đi hc và 15 sinh viên sau đi hc) đến t 27 quc gia và khu vc (ngoài tiêu chí la chn còn bao gm c nhng sinh viên có 「Trình đ tiếng Anh」 đ tham gia các lp hc bng tiếng Anh và sinh viên tiếng Nht) vào Khoa K thut và TrườngCao học K thut t hc kỳ mùa thu.

 

Nếu cng thêm s lượng sinh viên ghi danh vào hc kỳ mùa thu thì khong 60% s sinh viên ghi danh vào Khoa K thut và Trường Cao học K thut là sinh viên quốc tế.

 

Toànbộ 1 trong 2 sinh viên theo hc ti Khoa K thut đến t nước ngoài.

Ti trường đi hc, đ sinh viên thích nghi vi cuc sng Nht Bn nhanh nht có ththì chúng tôi cung cp 「Chương trình bn bè」, trong đó sinh viên nhn được nhiu h tr trong cuc sng hàng ngày, chng hn như nhà và th tc hành chính. Tp trung và ng hộ bng cách tiếp tc cung cnơi hc tp mang tính quc tế , chúng tôi hy vng thc hin được s mnh ca trường đi hc là 「To ra nhân tài toàn cu」.

 

 

 

3.jpg

 

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

 

 

Đơn đăng ký (đi hc và sau đi hc) nhp hc vào tháng 9 năm 2024 sẽ bt đu t tháng 10 vào tháng sau. Tt c các đơn đăng ký đu được thc hin trc tuyến và bao gm vic xem xét tài liu và mt cuc phng vn trc tuyế(mphần). Lch trình như trên. Đ biết chi tiết, vui lòng xem trang web ca trường đi hc (bn tiếng Anh).

 

 

<Khoa>

Early EntryTừ ngày đến 27 tháng 10 năm 2023

Regular EntryTừ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024

Final EntryTừ ngày 5 tháng 2 đến ngày 8 tháng 3 năm 2024

 

<Sau đi hc>

Early EntryTừ ngày 2 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023

Regular Entry:Từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 26 tháng 1 năm 2024

 

 

 

Tài liu thi tuyn sinh 2024 đã hoàn tất

Vui lòng nhấn vào đây để biết thêm chi tiết.

 

 

 

thumb-2048835280_2b4T0tCn_a78be2690228cbd4c5d9edbd41bb111211f22dcf_240x320.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 4,015 bài viết – Trang 7
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3745 2023-11-10 189 0
3744 2023-11-08 847 0
3743 2023-11-08 664 0
3742 2023-11-08 768 0
3741 2023-11-04 565 0
3740 2023-11-04 763 0
3739 2023-11-02 840 0
3738 2023-11-02 1059 0
3737 2023-11-02 702 0
3736 2023-10-31 925 0
3735 2023-10-30 533 0
3734 2023-10-30 672 0
3733 2023-10-30 502 0
3732 2023-10-30 467 0
3731 2023-10-28 872 0
3730 2023-10-27 830 0
3729 2023-10-26 981 0
3728 2023-10-26 792 0
3727 2023-10-26 898 0
3726 2023-10-24 761 0
3725 2023-10-23 1306 0
3724 2023-10-23 958 0
3723 2023-10-23 892 0
3722 2023-10-23 563 0
3721 2023-10-23 597 0
3720 2023-10-20 955 0
3719 2023-10-19 784 0
3718 2023-10-19 329 0
3717 2023-10-16 1165 0
3716 2023-10-16 985 0
3715 2023-10-09 1048 0
3714 2023-10-08 1172 0
3713 2023-10-05 1894 0
3712 2023-10-05 934 0
3711 2023-10-02 701 0
3710 2023-10-02 801 0
3709 2023-10-02 1676 0
3708 2023-09-30 1204 0
3707 2023-09-30 1512 0
3706 2023-09-29 972 1
3705 2023-09-29 1119 0
3704 2023-09-29 1366 0
3703 2023-09-29 1051 0
3702 2023-09-28 1744 0
3701 2023-09-28 1765 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.