Today's Pick Up
2023-04-11-15;11;59.jpg
1  0
『ベトナム人留学生のための日本留学ガイドブック2023』が発行されました 留学生活での疑問や学校情報等、全170ページで盛りだくさんの内容になっています。この1冊があれば、日本の生活での疑問や不安が解消すること間違いなし! 

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【京都先端科学大学工学部】"Hội thảo cấp cao KUAS Kyoto" lần thứ 2 được tổ chức

作成者 mng_vn 作成日 作成日23-07-18 13:57 閲覧数1,769回 Comments0件


1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

 

 

Vào ngày 7 tháng 6 năm 2023 (Th Tư), "Hi tho cấp cao KUAS Kyoto" ln th 2 đã được t chc ti Khách sn Granvia Kyoto (Shimogyo-ku, Kyoto). Ln này, đ k nim gii thưởng Huân chương Edison ca IEEE/ Vin k sư Đin và Đin t Hoa Kỳ cho Giáo sư D án Hiroyuki Matsunami ca trường đi hc, s kin được t chc vi tiêu đ "Quc tế hóa kh năng R&D ca Nht Bn được tho lun bi nhng người tiên phong v đi mi". " Hơn 200 người đã tham d. Ni dung ca bui hi tho sẽ được công b sau trên trang web.

 

Mt sphóng viên và báo chí cũng có mt vào ngày này. Ngay lp tc, t báo Nikkan Kogyo Shimbun (mt t báo công nghip xut bn ln đu năm 1915) đăng bài phng vn giáo sư Matsunami.

 

Trường đi học t chc hi tho lần nàyda trên khái nim " Kyoto t thế gii, Kyoto t tương lai ". S kin đu tiên được t chc vào ngày 10 tháng 5 (th Tư) vi ch đ " Có phi 'Du lch' là 'Rikoku' ? " Hơn 200 người đã cùng tham gia, và đó là mt cơ hi đ gii thiu nhng đc đim ca trường đi hc. S kin tiếp theo sẽ có tiêu đ " Chính tr, Chiến tranh và V đp Kyoto " và sẽ được t chc vi ch đHòa bình quc tếGiáo dc ngh thut ".

 

 

 

4.jpg

 

5.jpg

 

  

 

S kin trao đi sinh viên quc tế 

 

Vào cui tháng, KUAS t chc mt s kin xã hi mang tên “ Kick Back and Paint ”. S kin này là mt s kin mà các sinh viên Nht Bn và sinh viên quc tế t KUAS cùng nhau vẽ nhng bc tranh phong cnh tuyt đp, cùng nhaugiao lưu và ăn nhẹ. Vic hc tp ti trường đi hc, đc bit là đi vi sinh viên quc tế ti Khoa K thut, có th khó khăn nhưng sinh viên có th ngh ngơi và tn hưởng vicgiao lưu vi nhau ngoài gi hc.

 


6.jpg

 

7.jpg

 

8.jpg

 

 

 

 

OPEN CAMPUS

Open Campus 2023 bt đu t tháng 3

Các anh ch khóa trước đang ch đón các bn ti cơ s Uzumasa Kyoto.

Các bn hãy đến tham gia nhé!

 

 

https://www.kuas.ac.jp/opencampus

 

 

Tài liu thi tuyn sinh 2024 đã hoàn tất

Vui lòng nhấn vào đây để biết thêm chi tiết.

 

 

9.jpg

 

 

Đ ti / đăng ký nhn tài liu c京都先進科学大学工学部,

 các bn hãy click vào đây nhé!

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 4,015 bài viết – Trang 8
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
3700 2023-09-28 1801 0
3699 2023-09-28 1742 0
3698 2023-09-27 1152 0
3697 2023-09-25 1591 0
3696 2023-09-25 1996 0
3695 2023-09-25 2274 0
3694 2023-09-23 1719 0
3693 2023-09-23 1366 0
3692 2023-09-21 1219 0
3691 2023-09-21 2097 0
3690 2023-09-21 1535 0
3689 2023-09-21 1583 0
3688 2023-09-17 1892 0
3687 2023-09-14 2451 0
3686 2023-09-14 1530 0
3685 2023-09-14 1700 0
3684 2023-09-12 1087 0
3683 2023-09-05 2102 0
3682 2023-09-02 1564 0
3681 2023-09-01 2503 0
3680 2023-08-31 1718 0
3679 2023-08-31 1719 0
3678 2023-08-31 2281 0
3677 2023-08-31 841 0
3676 2023-08-30 2146 0
3675 2023-08-30 1643 0
3674 2023-08-30 2869 0
3673 2023-08-30 2454 0
3672 2023-08-29 1256 0
3671 2023-08-24 2276 0
3670 2023-08-24 2444 0
3669 2023-08-24 3052 0
3668 2023-08-19 1358 0
3667 2023-08-18 2338 0
3666 2023-08-18 1971 0
3665 2023-08-18 1993 0
3664 2023-08-16 1551 0
3663 2023-08-16 1571 0
3662 2023-08-16 1346 0
3661 2023-08-10 2109 0
3660 2023-08-10 1104 0
3659 2023-08-09 1734 0
3658 2023-08-09 888 0
3657 2023-08-04 812 0
3656 2023-08-04 1489 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.