Today's Pick Up
202209cover 400.jpg
0  0
今回の特集は、進学希望者なら、役立つ学校・学科情報をまとめました。 分野別の学校の情報やおすすめする新設学科まで! さらに、大学最新NEWSや小論文対策も! その他にも日本の記念日、日本の自動販売機の世界、 学校情報や留学生の一日なども掲載しています。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【ICSカレッジオブアーツ】Giảng viên không chuyên của trường giành giải Vàng Good Design của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

作成者 mng_vn 作成日 作成日22-11-22 14:03 閲覧数332回 Comments0件

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của ICSカレッジオブアーツ các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 


2.png

 

 

1.jpg

 

 

Tác phẩm của các giáo viên không chuyên của trường, Genki Araki, Tamaho Sasaki và Takayuki Sasaki (c ba đu là người của Araki + Sasaki Architects),

D án ci to nhà nguyên căn 30 năm tui "Ci to nhà [HOWS Renovation 'Kunitachi no Ie']" đã giành được "Gii Vàng Good Design, Gii thưởng ca B trưởng B Kinh tế, Thương mi và Công nghip)".

 

Sơ lược về giải thưởng

Good Design không ch được trao cho kiến trúc, mà còn cho sản xuất, phn mm, h thng, dch v và nhiu th khác xung quanh chúng ta. Đây là giải thưởng đánh giá và biểu dương các giá trị thiết kế để đạt được mục tiêu, lý tưởng của con người, không bất kể thiết kế đó là vô hình hay hữu hình.

 

Sasaki Takayuki- (Araki + Sasaki architects)

Trưởng ngành Trang trí ni tht. Sinh ra tnh Hiroshima vào năm 1978. Năm 2002,  tt nghip ngành Kiến trúc, Khoa K thut, Đi hc Th đô Tokyo. Năm 2005, hoàn thành chương trình thc sĩ ti Đi hc East London. Làm vic ti Văn phòng thiết kế kiến trúc NAP t 2005 đến 2007. Thành lp Araki + Sasaki Architects vào năm 2008. Giành gii Nht trong Cuc thi thiết kế không gian năm 2012, Gii thưởng kiến trúc nhà 2013, Gii Xuất sắc tại gii thưởng kiến trúc Tokyo hng mc nnguyên căn, Gii thưởng Good Design năm 2014, Gii thưởng Cải tiến ca năm, v.v.

 

 

2.jpg

 

 

○Ngành Thiết kế và kiến trúc nội thất

 

Khóa hc kéo dài ba năm vi tt c kiến thc thiết kế ca ICS. Tđồ ni tht đến ni tht, kiến trúc và cnh quan. Tìm hiu thiết kế nm bt toàn din môi trường, tp trung vào con người.

 

Interior Architecture & Design Course

Ngành Thiết kế và kiến trúc nội tht tp trung vào môi trường sống của con người. Đào to nhng "nhà thiết kế" có kh năng to ra các thiết kế nm bt toàn din không gian t nhiu quy mô khác nhau, t ni tht đến kiến trúc. Hơn cả một kỹ sư thiết kế, học viên được trau di kh năng đưa ra các đ xut cho xã hi bng s nhy cm và nhn thc đc đáo ca mình v các vn đ môi trường và xã hi.

 

Chương trình 

<Năm th nht> Trau di phương pháp tư duy linh hot và k năng thiết kế cơ bn không b ràng buc bi các đnh kiến.

Trong môn nhập môn về thiết kế hc kỳ đu tiên ca năm th nht, học viên có được nhng kiến thc cơ bn và k năng cơ bn như cách đc và vẽ bn vẽ. Trong hc kỳ th hai, kết hp quy mô và các yếu t thiết kế, đng thi tiếp thu nhiu kiến thc chuyên ngành khác nhau như thiết kế thiết kế cơ bn và k thut th hin vi ni tht, kiến trúc và ni tht làm ch đ.

 

 

<Năm th hai> Hc thiết kếng dng trong mi quan h vi xã hi

 

Trong khóa hc ng dngở năm 2, học viên hc thiết kế ni tht, kiến trúc và đồ ni tht bng cách b sung cách s dng và các điu kin như quy mô và s lượng người dùng.

Ngoài ra, thông qua các d án hp tác gia ngành và hc vin, học viên sẽ phát trin các đ xut thiết kế gn lin vi xã hi và trau di thêm các k năng thiết kế và th hin thc tế bng cách thc hin các nhim v thiết kế do các công ty giao.

 

 

〈Năm th ba〉 Phổ biến ra xã hi bng nhng quan đim và thiết kế đc đáo

Trong na đu ca năm th ba,học viên to ra các thiết kế kiến trúc và ni tht mà h lên kế hoch và đ xut t quan đim ca chính h thông qua kho sát và phân tích đa đim. Ngoài ra, trong quá trình thc tp (đào to doanh nghip), bn sẽ được tri nghim thc tế v lĩnh vc thiết kế ni tht, kiến trúc và đồ ni tht vi tm nhìn hướng ti tương lai. Trong hc kỳ th hai, học viên sẽ đt ra mt ch đ da trên nhn thc ca chính h v các vn đ và tp hp thành mt tác phm tt nghip truyn ti các thiết kế ca h đến xã hi.

 

 

➡ Bng cp chính có th đt được trong ngành này

Kiến trúc sư hng 1 (yêu cu 3 năm kinh nghim thc tế đ xin giy phép) / Kiến trúc sư hng 2/kiến trúc sưcông trình bằng g (0 năm kinh nghim thc tế đ xin giy phép) / Điu phi viên ni tht / Nhà quy hoch ni tht / K sư cơ s thương mi, v.v.

 

Con đường sau khi tt nghip

Kiến trúc sư/Nhà thiết kế ni tht/Nhà thiết kế ni tht/Nhà thiết kế sn phm/Nhà thiết kế cnh quan/Nhà thiết kế ánh sáng/Nhà thiết kế trưng bày/Nhà thiết kế ca hàng, v.v.

 

➡ Du hc

Đi hc Middlesex, Vương quc Anh, cung cp chương trình chuyn tiếp MA (Thc sĩ).

Chương trình Chuyn tiếp gia Đi hc Middlesex và ICS là mt h thng "chuynđổi tín ch", trong đó các tín ch đt được tại ngành Thiết kế & kiến trúc ni tht ti ICS có th được chuyn sang ngành Ni tht MA của Đi hc Middlesex.

 

Cu học viên chính

Eiri Iwakura (ROCKSTONE) / Shunsuke Kaiyama (Microworks) / Shao Yong Wang (Văn phòng thiết kế xây dng Space Village) / Ryohei Kanda (Roito) / Gen Kumagai (STGK Inc.) / Yuki Sakata (D án HandiHouse) / Kosei Shirotani (STUDIO) SHIROTANI ) / Eiji Shiromoto (parkERs) / Yuyuki Tanabe (Văn phòng thiết kế kiến trúc Yuyuki Tanabe) / Ryosuke Hashimoto (công trình thiết kế ozi) / Kazuaki Murasawa (Thiết kế Matatabi), v.v.

 

 

3.jpg

 

 

Open Campus

 

Thoi mái thưởng thc các cuc trin lãm các tác phm, hi tho chc viên đang hc ti trường và các cuc trò chuyn vcán b ging viên, hc viên ca trường. Nếu bn đang nghĩ đến vic vào ICS hoc mun biết không khí ca trường, hãy đến tham gia nhé!

 

 

 

Gii thiu và tư vn cá nhân qua Zoom(phi đt ch trước

 

Có th la chn tham gia bng video, call. Hoan nghênh s tham gia cùng vi gia đình, bn bè!

 

※Phi đăng ký trước(2 ngày trước ngày d kiến tham gia)

 

 

4.jpg

 

5.jpg

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,773 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2023-07-05 145 0
Thông báo 2023-07-05 126 0
Thông báo 2023-07-05 101 0
Thông báo 2023-02-07 1543 0
Thông báo 2023-02-07 2075 0
Thông báo 2023-02-07 843 0
Thông báo 2023-02-07 552 0
Thông báo 2021-07-27 1535 0
Thông báo 2020-08-22 1582 0
Thông báo 2018-11-13 1823 0
Thông báo 2018-09-03 4775 0
Thông báo 2018-08-24 2492 0
Thông báo 2018-08-21 2472 0
3760 2023-12-07 15 0
3759 2023-12-07 15 0
3758 2023-12-07 17 0
3757 2023-12-07 22 0
3756 2023-12-04 48 0
3755 2023-12-04 43 0
3754 2023-12-04 26 0
3753 2023-12-04 32 0
3752 2023-11-30 63 0
3751 2023-11-30 69 0
3750 2023-11-30 38 0
3749 2023-11-24 82 0
3748 2023-11-24 102 0
3747 2023-11-24 119 0
3746 2023-11-20 134 0
3745 2023-11-20 108 0
3744 2023-11-16 144 0
3743 2023-11-16 110 0
3742 2023-11-13 136 0
3741 2023-11-13 165 0
3740 2023-11-13 117 0
3739 2023-11-10 104 0
3738 2023-11-10 120 0
3737 2023-11-08 181 0
3736 2023-11-08 133 0
3735 2023-11-08 130 0
3734 2023-11-08 100 0
3733 2023-11-08 142 0
3732 2023-11-02 190 0
3731 2023-11-02 207 0
3730 2023-11-02 147 0
3729 2023-11-02 146 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.