Today's Pick Up
7  0
外国から日本語学校への留学を希望する申請者に対して、2018年10月期生の許可率が国によって厳しい結果となった。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【京都先端科学大学工学部】Khoa Kỹ thuật tổ chức lễ nhập học tháng 9 【Thông tin tuyển sinh tháng 9/2023】

作成者 mng_vn 作成日 作成日22-09-21 13:57 閲覧数51回 Comments0件

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 京都先進科学大学工学部, các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 


2.jpg

 

1.jpg

 

2.jpg

 

 

Vào ngày 7 tháng 9, L nhp hc đã được t chc ti Đi hc Khoa hc Tiên tiến Kyoto cho các sinh viên nhp hc Khoa K thut vào tháng 9.

Ti bui l, 132 sinh viên đến t 35 quc gia đã quy t. Trong mt môi trường vi nhng sinh viên có nhiu trình đ khác nhau, tôi tin rng các bn sẽ có th tích lũy được nhiu kinh nghim quý báu đ có th hot đng trên phm vi toàn cu trong tương lai.

 

Có thể nói rằng đâyngôi trường quý báu đ vừa có th hc tp trong mt môi trường đa dng phong phú, vừa có thể hc tp công ngh tiên tiến ca Nht Bn.

 

Hồ sơ tuyển sinh sẽ được tiếp nhận bt đu vào tháng 10. Vui lòng kim tra thông tin tuyển sinh bên dưới để chun btrước các giấy tờ cần thiết.

● Thông tin tuyển sinh

● Thi hn np hồ sơ

(các khoa)

Early Entry: Th Hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022 đến th sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2022

Regular Entry: Ngày 1 tháng 12 năm 2022 (Th Năm) đến ngày 13 tháng 1 năm 2023 (Th Sáu)

Final Entry: Th Hai, ngày 13 tháng 2 năm 2023 đến th sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2023

(Khóa hc sau đi hc)

Early Entry: ngày 3 tháng 10 (th Hai) đến ngày 4 tháng 11 (th Sáu), năm 2022

Regular Entry: ngày 1 tháng 12 năm 2022 (th Năm) đến ngày 27 tháng 1 năm 2023 (th Sáu)

 

● Phương pháp tuyển sinh

Cháp dụng nộp qua Web

 

● Phí đăng ký

5000 yên

 

● Phương pháp tuyển sinh

・ Chsàng lọc hồ sơ

* Ch nhng sinh viên có yêu cu ca trường mi được tham gia phỏng vấn.

 

 

Hồ sơ cn thiết đ đăng ký (Vui lòng kim tra chi tiết)

nh, Bài lun, Bng đim hc tp, Chng ch Tt nghip (D kiến), Kết qu Bài kim tra Ph thông (nếu không chụp được, có th np sau khi np đơn), Kết qu Kim tra Năng lc Tiếng Anh, Thư gii thiu, Giy t tùy thân có nh.

 

 

★ Kết qu ca mt trong các bài kim tra trình đ tiếng Anh sau đây là bt buc ti thi đim np đơn. Vui lòng làm bài kim tra trước. (TOEFL iBT (chấp nhận home edition), IELTS (chấp nhận IELTS Indicator), PTE Academic hoc Duolingo)

★ Có rt nhiu tip để thi đỗ trong phần hướng dn thi đu vào. Hãy tham khảo nhé!

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,368 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2021-07-27 193 0
Thông báo 2020-08-30 738 0
Thông báo 2020-08-10 1177 0
Thông báo 2020-08-22 987 0
Thông báo 2018-11-13 1604 0
Thông báo 2018-09-03 4131 0
Thông báo 2018-08-24 2189 0
Thông báo 2018-08-21 2057 0
3360 2022-09-27 48 0
3359 2022-09-27 86 0
3358 2022-09-27 38 0
3357 2022-09-27 62 0
3356 2022-09-27 82 0
3355 2022-09-27 38 0
3354 2022-09-27 58 0
3353 2022-09-27 41 0
3352 2022-09-27 40 0
3351 2022-09-27 30 0
3350 2022-09-27 107 0
3349 2022-09-27 36 0
3348 2022-09-27 93 0
3347 2022-09-27 77 0
3346 2022-09-21 53 0
3345 2022-09-21 49 0
3344 2022-09-21 167 0
2022-09-21 52 0
3342 2022-09-21 36 0
3341 2022-09-21 70 0
3340 2022-09-21 64 0
3339 2022-09-21 33 0
3338 2022-09-15 57 0
3337 2022-09-15 57 0
3336 2022-09-06 42 0
3335 2022-09-06 37 0
3334 2022-09-06 28 0
3333 2022-09-06 35 0
3332 2022-08-30 65 0
3331 2022-08-30 55 0
3330 2022-08-30 46 0
3329 2022-08-30 53 0
3328 2022-08-30 18 0
3327 2022-08-30 25 0
3326 2022-08-30 90 0
3325 2022-08-30 28 0
3324 2022-08-25 34 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.