Today's Pick Up
도쿄노선도 2022-1.jpg
0  0
東京を中心として埼玉、千葉、神奈川、茨城の路線図一覧!学校もキャンパスごとに表示してるので、学科ごとのキャンパスも知ることができます。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【専修大学大学院】Chương trình và các lĩnh vực nghiên cứu ③(Ngành Nghiên cứu Văn học)

作成者 mng_vn 作成日 作成日22-06-21 15:18 閲覧数9回 Comments0件

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 専修大学 các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

 


3.jpg

 

 

1.jpg

 

 

Khác với chương trình học đại học, chủ yếu là ngồi nghe giảng trên lớp, đối với chương trình cao học, học viên sẽ phát huy tính chủ thể của mình để tự mày mò nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu, không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu về những sự thật đã tồn tại, cần phải xác nhận xem học viên có đủ ý chí, quyết tâm để nỗ lực vào nghiên cứu, chẳng hạn như trả lời cho câu hỏi "muốn nghiên cứu cái gì? Muốn đạt được điều gì?". Những việc này nhằm mục đích để làm rõ những gì từ trước đến nay vẫn chưa biết.

H cao hc trường đi hc Senshu được thành lp vi 12 chuyên ngành thuc 5 ngành nghiên cu, bao gm Kinh tế hc, Lut, Văn hc, Kinh doanh, Thương mi. Tt c đu có chương trình hc Thc sĩ, Tiến sĩ(14 chuyên ngành thuộc 5 ngành nghiên cứu). Đ h tr hot đng nghiên cu ca các hc viên cao hc, trường đã to ra môi trường đ các hc viên có th mit mài nghiên cu, đin hình là "Chương trình chuyn đi tín ch" liên kết vi các trường đi hc khác, "Hip đnh giao lưu hc thut quc tế" đ tăng cường giao lưu gia ging viên và hc viên (ký kết 35 hip đnh vi các trường thuc 19 quc gia và vùng lãnh th), có chương trình cho phép hc viên cao hc tham gia gi hc ca các khoa đào to h đi hc vi tư cách là Teaching Assistant (TA).

 

Bài viết lần này sẽ giới thiệu về chương trình nghiên cứu ngành Nghiên cứu văn học, hệ cao học của đại học Senshu.

 

 

2.jpg

 

 

Ngành Nghiên cứu Văn học

 

❶ Hc tp

 

Ngành Nghiên cứu Văn học bao gồm các chuyên ngành nghiên cứu thuộc 7 lĩnh vực Văn hc Nht Bản – tiếng Nhật, Văn hc Anh Mỹ- tiếng Anh, Triết hc, Lch s, Đa lý, Xã hi hc và Tâm lý hc. Ngành nghiên cứu này nhằm mục đích đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có khả năng nghiên cứu và phát triển sáng tạo và đóng vai trò trung tâm trong các viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục trong các lĩnh vực khác nhau, các giảng viên đại học có khả năng nghiên cứu và giáo dục xuất sắc, có kiến thức và năng lực chuyên môn cao, đào tạo nguồn nhân lực trí thức và có trình độ học vấn sâu sắc, những người hỗ trợ xã hội dựa trên tri thức theo nhiều cách khác nhau.

 

Ngành Nghiên cứu Văn học, hệ cao học của đại học Senshu có đội ngũ giảng viên đông đảo, với nhiều môn học sẽ thỏa mãn các đam mê nghiên cứu cũng như kỳ vọng của học viên.

 

Chuyên ngành Văn học Nhật Bản – tiếng Nhật

Trong số các giảng viên, có những người là tác giả, tiểu thuyết gia, biên tập viên của các công ty xuất bản nổi tiếng.

 

Chuyên ngành Văn học Anh Mỹ- tiếng Anh

Có giảng viên là người bản địa sẽ phụ trách mảng ngôn ngữ học ứng dụng

 

Chuyên ngành Triết học

Có các môn hc như lch s tâm linh và thm m Nht Bn, và các môn học đối với chuyên ngành Lịch sử học như lch s ph n Nht Bn, lch s cách mng Pháp, kho c hc Nht Bn và kho c hc Đông Á.

 

Chuyên ngành Sử học

Đào to các nhà nghiên cu và nhà giáo dc, nhng người có th tiếp thu kiến thc chuyên ngành tiên tiến trong mt lĩnh vc nghiên cu lch s c th và có tm nhìn rng ra ngoài lĩnh vc chuyên môn ca h.

 

Chuyên ngành Địa lý

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên thuộc nhiều lĩnh vực, học viên sẽ được đào tạo để trở thành nguồn nhân lực có thể làm việc trong các cơ quan giáo dục, doanh nghiệp điều tra, khảo sát.

 

Chuyên ngành Xã hội học

Đặc trưng là chính sách giao lưu nghiên cứu không bị bó buộc vào lĩnh vực đó cũng như sự hướng dẫn nhiệt tình, chi tiết.

 

Chuyên ngành Tâm lý học

Nhiu ging viên sẽ hướng dn cho một học viên theo cơ chế có giảng viên hướng dẫn chính và giảng viên hướng dẫn phụ.Học viên sẽ được bồi dưỡng, đào tạo để trở thành chuyên gia tâm lý học lâm sàng.

 

❷ Chương trình đào to

 

Chuyên ngành Văn học Nhật Bản – tiếng Nhật

Với hệ thống “bài ging đc bit”, học viên sẽ được hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ theo từng đề tài đã tiếp nhận. Học viên sẽ được tiếp thu các phương pháp nghiên cu phân tích tác phẩm và tài liu trên quan điểm chuyên môn, cơ hi hc hi mt cách h thng các kiến thc chuyên ngành nâng cao và phương pháp nghiên cu.

 

Chuyên ngành Văn học Anh Mỹ- tiếng Anh

Chương trình được biên soạn để giúp học viên có th thu thp nhiu kiến thc thuộc nhiều lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực liên quan, trên cơ sở 5 phân nhóm văn hc Anh, văn hc M, nghiên cu Anh- M, Tiếng AnhNgôn ng hc ng dng.

 

Chuyên ngành Triết học

Bao gm các môn hc như triết hc c trung đi, triết hc cận đại, hin đi, phương pháp lun triết hc, triết hc thc tin, lch s tâm linh Nht Bn và m hc, giúp học viên có th tiếp thu kiến thc và kh năng tư duy theo s thích ca mìn

 

Chuyên ngành Sử học

Với hệ thống các bài ging và bài tp trong các lĩnh vc lch s khác nhau, đáp ng mong mun ca học viên mun theo đui các ngh nghip đa dng, chng hn như các nhà nghiên cu và các chuyên gia.

 

Chuyên ngành Địa lý

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có thể đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề đương đại với vai trò là một chuyên gia địa lý, thông qua hệ thống các môn hc liên quan đến đa lý nhân văn, đa lý vt lý và đa lý khu vc, cũng như các môn hc liên quan đến phương pháp nghiên cu tp trung vào nghiên cu thc đa và phân tích không gian.

 

Chuyên ngành Xã hội học

Hệ thống bài ging và bài tp thuộc nhiu lĩnh vc chuyên ngành cũng như các buổi tho lun mt cách có h thng các ch đ và vn đ thc tếcho phép học viên nghiên cu toàn din và có h thng cu trúc ca xã hi hin đi t góc đ toàn cu.

 

Chuyên ngành Tâm lý học

Chương trình học với nhiều môn học có thng dng trong nhiu lĩnh vc khác nhau giúp học viên nâng cao kh năng gii quyết vn đ da trên phương pháp nghiên cu tâm lý. Các chuyên gia tâm lý hc, thuộc các các lĩnh vc cơ bn, xã hi, phát trin và lâm sàng sẽ hướng dẫn cho học viên theo từng nhóm nhỏ.

 

 Môi trường nghiên cu

S lượng ging viên ca ngành Văn học cc kỳ đông đo, các môn học đa dng nên có th đáp ng được nhiu s thích và nguyện vọng khác nhau ca sinh viên. Ngoài ra, đi vi hu hết các lp hc nh, các bài hc được cá nhân hóa cho tng hc sinh.

Học viên đã hoàn thành chương trình thc sĩ có th tiếp tc nghiên cứu tiến sĩ. Đi hc Senshu h tr học viên mun ly bng tiến sĩ bng cách thiết lp các h thng h tr nghiên cu khác nhau như h thng hc bng hc thut, h thng hc bng h tr lun án tiến sĩ và h thng tr lý có thi hn.

Ngành Văn học đi hc Senshunơi nghiên cu các vn đ và hy vng ca con người và xã hi t nhiu khía cnh khác nhau.

 

Hãy đào sâu nghiên cu với hệ cao học của đại học Senshu, nơi chú trọng quan đim toàn cu và có đội ngũ giảng viên có th đáp ng yêu cầu nghiên cu của học viên trong bt kỳ lĩnh vc nào!

 

 

3.jpg

 

 

Tư vấn liên quan đến Shingaku

https://www.senshu-u.ac.jp/education/graduate/admission/event_copy20200701155205_copy20201019144547.html#/

 

Tuyn sinh h cao hc năm h2023

 

Liên quan đến kỳ thi tuyn sinh, có th sẽ có nhng thay đi, do đó, trước khi np h sơ, hãy xem ti mc Tuyn sinh h cao hc(H sơ ứng tuynđ xác nhn xem bn có đ tư cách ng tuyn không. (Đi vi nhng người đã tt nghip đi h phm vi ngoài Nht Bn, trường sẽ tiến hành kim tra tư cách ng tuyn).

 

Chế đ liên quan đến thi tuyn

 

Chương trình Thc sĩ「Thông thường」・「Người đi làm」・「Du hc sinh nước ngoài(Ngoi tr chuyên ngành tiếng Anh và Văn hc Anh, thuc ngành Nghiên cu Văn hc

 

Chương trình Tiến sĩ「Thông thường」・「Người đi làm(ngành Nghiên cu kinh tế, ngành Nghiên cu Qun tr kinh doanh và ngành Nghiên cu Thương mi」・「Du hc sinh(Ngoi tr chuyên ngành tiếng Anh và Văn hc Anh, thuc ngành Nghiên cu Văn hc)」

 

 

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

 

Ngành, chuyên ngành nghiên cứu

7.jpg

 

Học bổng

 

❶ Đại học Senshu có chế độ miễn giảm học phí để khuyến khích du học sinh nước ngoài đi du học tự túc

 

Đối tượngDu học sinh người nước ngoài đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ trong thời gian quy định và có thành tích học tập xuất sắc, phẩm chất tốt và có tinh thần ham học hỏi

 

【Số lượngKhác nhau tùy theo từng năm

 

【Số tiền145000 yên(số tiền miễn giảm

 

【Thời hạn nộp hồ sơThượng tuần tháng 4

 

 

❷ Học bổng cho học viên cao học

 

Đối tượngHọc viên đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ trong thời gian quy định(Ngoại trừ du học sinh nước ngoài du học theo học bổng chính phủ

【Số lượngKhác nhau tùy theo ngành nghiên cứu

【Số tiềnTương đương 1/3 tiền học phí

【Thời hạn nộp hồ sơThượng tuần tháng 4

 

 

❸ Học bổng của các tổ chức cá nhân và chính quyền địa phương

Có nhiều chương trình học bổng dành cho du học sinh nước ngoài do các tổ chức cá nhân và chính quyền địa phương tài trợ.

 

Ngoài ra, còn có chế độ học bổng nhằm hỗ trợ, khuyến khích nghiên cứu như chế độ học bổng đặc biệt dành cho nghiên cứu sinh của Hiệp hội xúc tiến khoa học Nhật Bản.


Liên hệ với Ban giáo vụ, hệ cao học của trường để biết thêm chi tiết.

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 3,260 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2021-07-27 154 0
Thông báo 2020-08-30 697 0
Thông báo 2020-08-10 1040 0
Thông báo 2020-08-22 851 0
Thông báo 2018-11-13 1463 0
Thông báo 2018-09-03 4007 0
Thông báo 2018-08-24 2127 0
Thông báo 2018-08-21 2012 0
2022-06-21 10 0
3251 2022-06-21 84 0
3250 2022-06-21 11 0
3249 2022-06-21 21 0
3248 2022-06-21 14 0
3247 2022-06-21 23 0
3246 2022-06-14 43 0
3245 2022-06-14 27 0
3244 2022-06-14 24 0
3243 2022-06-14 22 0
3242 2022-06-14 15 0
3241 2022-06-10 20 0
3240 2022-06-10 42 0
3239 2022-06-10 26 0
3238 2022-06-10 36 0
3237 2022-06-10 28 0
3236 2022-06-10 22 0
3235 2022-06-10 33 0
3234 2022-06-08 49 0
3233 2022-06-08 75 0
3232 2022-06-08 35 0
3231 2022-06-08 37 0
3230 2022-06-08 43 0
3229 2022-06-08 34 0
3228 2022-06-08 33 0
3227 2022-06-02 46 0
3226 2022-06-02 93 0
3225 2022-06-02 46 0
3224 2022-06-02 39 0
3223 2022-06-02 24 0
3222 2022-06-02 31 0
3221 2022-05-27 40 0
3220 2022-05-27 40 0
3219 2022-05-27 36 0
3218 2022-05-27 36 0
3217 2022-05-27 42 0
3216 2022-05-19 28 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.