Today's Pick Up
2021_daigakuin.jpg
6  0
株式会社大悟発行の留学生のための「2021年大学院一覧」を発行し、全国の日本語学校と韓国現地の日本語学校に配布しました。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【東海大学】 Xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng các trường Đại học tư nhân trên thế giới (theo từng lĩnh vực)

作成者 mng_vn 作成日 作成日20-12-04 13:12 閲覧数352回 Comments0件

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 東海大学 các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

1.jpg

 

Da trên báo cáo 「Times Higher Education : THE」 bng tiếng Anh được phát hành hàng năm, trường đi hc Tokai vi 5 lĩnh vc: khoa hc y tế, khoa hc đi sng, khoa hc vt lí, khoa hc máy tính, kĩ thut đã được xếp hng trong “Bng xếp hng các trường đi hc trên thế gii qua các lĩnh vc”.

Tiếp nối kết quả năm trước, năm nay trường vẫn xếp th 4 trong s các trường đi hc dân lp.

 

Bng xếp hng này đánh giá các trường đi hc trên thế gii theo lĩnh vc hc thut. Vi tng cng 11 lĩnh vc là 「Arts&humanities(人文学)」「Education(教育学)」「Business&Economics(経営・経済学)」「Clinical, pre-clinical&health(医学)」「Computer Science(コンピュータ科学)」「Life sciences(生命科学)」

 

Ch s đánh giá nghiêm ngt tương t như THE世界大学ランキング vi tng cng 5 lĩnh vc giáo dc, nghiên cu, s lượng trích dn lun văn, tính quc tế, thu nhp t doanh nghip vi 13 mc đ đưa ra báo cáo xếp hng.

 

*Bng xếp hng toàn din: tng kết xếp hng ca các trường trong các lĩnh vc khác nhau.

 

Tham kho thông tin chi tiết ti

https://www.u-tokai.ac.jp/international/news/detail/the4.html

 

 

 

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 2,930 bài viết – Trang 7
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
2660 2021-02-05 343 0
2659 2021-02-05 356 0
2658 2021-02-03 308 0
2657 2021-02-03 261 0
2656 2021-02-01 336 0
2655 2021-02-01 503 0
2654 2021-02-01 359 0
2653 2021-02-01 339 0
2652 2021-02-01 451 0
2651 2021-02-01 257 0
2650 2021-02-01 341 0
2649 2021-02-01 317 0
2648 2021-02-01 301 0
2647 2021-01-29 672 0
2646 2021-01-27 426 0
2645 2021-01-27 322 0
2644 2021-01-27 402 0
2643 2021-01-27 337 0
2642 2021-01-22 394 0
2641 2021-01-22 308 0
2640 2021-01-22 322 0
2639 2021-01-22 305 0
2638 2021-01-20 352 0
2637 2021-01-20 310 0
2636 2021-01-20 261 0
2635 2021-01-20 286 0
2634 2021-01-20 362 0
2633 2021-01-20 662 0
2632 2021-01-20 407 0
2631 2021-01-20 273 0
2630 2021-01-18 341 0
2629 2021-01-15 592 0
2628 2021-01-15 378 0
2627 2021-01-15 661 0
2626 2021-01-15 468 0
2625 2021-01-15 470 0
2624 2021-01-13 365 0
2623 2021-01-13 599 0
2622 2021-01-13 474 0
2621 2021-01-13 322 0
2620 2021-01-08 493 0
2619 2021-01-08 302 0
2618 2021-01-08 462 0
2617 2021-01-08 474 0
2616 2021-01-08 544 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.