View Ranking
閲覧数の多い学校TOP5
Today's Pick Up
3  0
21周年目を迎える「月刊留学生」の中国語版、韓国語版が6月に発行され、各日本語学校と韓国に配布されました。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【日本ホテルスクール】 Bắt đầu tiết học online

作成者 mng_vn 作成日 作成日20-06-02 10:36 閲覧数558回 Comments0件

Để tải/đăng ký nhận tài liệu của 日本ホテルスクール các bạn hãy click vào ảnh bên dưới nhé!

日本ホテルスクール.png

 

 

◆ Được thành lp bi khách sn ni tiếng Prince Hotel nhm đào to ngun nhân lc chuyên ngành qun lý, vn hành khách sn

◆ Cơ hi thc tp 24 tun ti nhiu khách sn, công ty t chc s kin hàng đu

◆ Điu kin hc tp tương t hc viên người Nht

◆ Có chế đ h tr xin vic hiu qu xut phát t mi liên kết cht chẽ trong ngành khách s– t chc s kin

Min gim 800.000 Yên hc phí cho toàn b du hc sinh người nước ngoài

 

 

K tuyn sinh niên khóa 2021

10/2020 ~ 

 

 

 

 

1.png

 

2.png

 

 

K t khi thành lp vào năm 1971 vi mc tiêu đào to ra các chuyên gia trong lĩnh vc khách sn, 日本ホテルスクール đã đào to được hơn 12.000 hc viên tt nghip ra trường.

T hào là cơ s giáo dc hàng đu ti Nht Bn trong đào to ngun nhân lc phc v các ngành khách sn và t chc tic cưới, nhà trường luôn n lc phát huy ti đa kh năng, kinh nghim ca mình nhm h tr toàn din giúp hc viên tìm được vic làm đúng vi nguyn vng.

 

 

3.png

 

Sinh viên chuyênngành ngôn ngữ Anh năm 1"thuyết trình tiếng Anh" cùnggiáo viên Julien

 

 

Lớp học trực tuyến đã bắt đầu

 

 

 

Vi mc đích ngăn nga nhim trùng coronavirus mi và đm bo an toàn, bt đu t ngày 11 tháng 5 trường ca chúng tôi quyết đnh m lp hc kỳ đu tiên năm 2020 bng lp hc trc tuyến.

 

Ngoài ra, giáo viên Ikemoto ph trách tiết"So sánh văn hóa quc tế" sẽtổ chức tiết học đầu tiên cho sinh viên năm nhất lấý chủ đề “Lời chào hỏi thế giới” với bài hát chứa các từ ngữ chào hỏi của các ngôn ngữ khác nhau.

Việc nghe các bài hát và giao lưu bng chc năng trò chuyn, sinh viên sẽ hiểu được phần nào sự độc đáo của lớp học.

 

 

Trường chuyên môn là các t chc giáo dc cung cp giáo dc ngh nghip thc tế và giáo dc k thut chuyên ngành. Là mt t chc giáo dc chuyên ngành trong lĩnh vc khách sn, nhà hàng tiệc cưới (dch v ăn ung), trường chúng tôi không ch là nơi đ tiếp thu giáo dc ph thông và kiến thc chuyên ngành, mà còn là nơi đ có được k năng thc tế qua các giờ học "dch v ăn uống", "dch v nhà hàng" .

 

T gia tháng Tư, saukhi các sinh viên mới hoàn tất thủ tục nhập học, trường đã bắt đầu tổ chức các buổi tư vấn, lớp học và khoá học đặc biệt về tiếng Anh, chuyên ngành khách sạn và tổ chức tiệc cưới trực tuyến.

 

 

 

4.png

 

5.png

 

6.png

 

Nhng du hc sinh đang làm vic ti Nht

7.png

 

8.png

 

Yêu cu năng lc tiếng Nht

Đã hoc d kiến hoàn thành ít nht 6 tháng hc ti cơ s đào to tiếng Nht được B Tư pháp công nhn

Có chng ch Năng lc tiếng Nht N2 tr lên 

Đạt 200 đim tr lên ti môn tiếng Nht Kì thi Du hc Nht Bn (EJU) 

Đạt 400 đim tr lên ti bài thi BJTビジネス日本語能力テスト

 

 

Phương pháp đánh giá

Phng vn [khong 20 phút]

Ni dung sẽ là v mc đích, nguyn vng, năng khiếu theo hc các ngành nghip v du lch.

Mc đích nhm đánh giá tư cht cá nhân và kh năng tiếng Nht.

Tiếng Nht [40 phút] 

Tương đương trình đ N2

 

 

 

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 2,698 bài viết – Trang 7
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
2428 2020-08-08 493 0
2427 2020-08-06 589 0
2426 2020-08-06 522 0
2425 2020-08-05 426 0
2424 2020-07-31 467 0
2423 2020-07-31 519 0
2422 2020-07-30 544 0
2421 2020-07-30 486 0
2420 2020-07-30 474 0
2419 2020-07-29 494 0
2418 2020-07-29 511 0
2417 2020-07-27 477 0
2416 2020-07-27 601 0
2415 2020-07-27 565 0
2414 2020-07-27 465 0
2413 2020-07-22 529 0
2412 2020-07-21 424 0
2411 2020-07-20 533 0
2410 2020-07-20 526 0
2409 2020-07-20 534 0
2408 2020-07-15 520 0
2407 2020-07-15 472 0
2406 2020-07-14 481 0
2405 2020-07-14 579 0
2404 2020-07-14 608 0
2403 2020-07-13 496 0
2402 2020-07-13 523 0
2401 2020-07-13 516 0
2400 2020-07-13 526 0
2399 2020-07-10 552 0
2398 2020-07-10 525 0
2397 2020-07-10 603 0
2396 2020-07-10 500 0
2395 2020-07-09 527 0
2394 2020-07-09 615 0
2393 2020-07-08 513 0
2392 2020-07-07 547 0
2391 2020-07-07 502 0
2390 2020-07-06 583 0
2389 2020-07-06 576 0
2388 2020-06-30 604 0
2387 2020-06-30 571 0
2386 2020-06-30 584 0
2385 2020-06-30 614 0
2384 2020-06-29 579 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.