View Ranking
閲覧数の多い学校TOP5
NO.1
専門学校

NO.2
専門学校

NO.3
大学

NO.4
大学

NO.5
日本語学校

Today's Pick Up
7  0
1位.東京大学 ハーバード大学と近いレベルの世界一流の大学である。この大学を卒業した中国人留学生たちは、帰国した後、各分野で重要な役割を果たしている。 2位.京都大学 アジアで2位、世界で30位の世界一流大学である。弱い専門は一切ない。台湾の李登辉氏もこの大学を卒業したことから、その強さがわかる。 3位.東北大学 アジアで3位、世界54位である。医学や理工系が有名。鲁迅が留学していた仙台の医学専門学校が今の医学部になっており、中国の数学者、苏步青もこの大学で数学を学んだ。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【専修大学】Đoạn phim giới thiệu trường mới nhất đã được cập nhật!

作成者 mng_vn 作成日 作成日19-08-13 15:54 閲覧数135回 Comments0件

Hãyghé qua xem để tìm hiểu về những nét đặc trưng của nhà trường và 8 khoa đào tạo, bao gồm cả khoa 国際コミュニケーション学部chuẩnbị được thiết lập vào tháng 4/2020.

Cũngtừ tháng 4/2020,経済学科củatrường sẽ được cải tổ thành 2ngành mới là 現代経済学科生活環境経済学科.

CampusKanda cũng dự kiến sẽ được khành thành vào cùng thời điểm! Hãy cùng dõi theo những bước chuyển mình của 専修大学nhé!

 

~神田キャンパス~

法学部

商学部

新設国際コミュニケーション学部

 

~生田キャンパス~

経済学部

(新設現代経済学科、生活環境経済学科)

経営学部

文学部

人間科学部

ネットワーク情報学部

 

 

Chitiết xin tham khảo tại:

https://www.senshu-u.ac.jp/

 

Kênh YOUTUBE của trường:  

https://www.youtube.com/watch?v=vFchQLwILYY&feature=youtu.be


 

thumb-2581840385_HztYdlPM_1f980da50f6b736b3590df3ca8df91ec3a9fe480_240x320.png

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 2,111 bài viết – Trang 1
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
Thông báo 2019-06-04 401 0
Thông báo 2018-11-13 384 0
Thông báo 2018-09-03 2162 0
Thông báo 2018-08-24 598 0
Thông báo 2018-08-21 541 0
Thông báo 2018-08-09 659 1
2105 2019-11-14 7 0
2104 2019-11-14 6 0
2103 2019-11-14 8 0
2102 2019-11-14 5 0
2101 2019-11-12 23 0
2100 2019-11-12 29 0
2099 2019-11-12 21 0
2098 2019-11-12 18 0
2097 2019-11-12 16 0
2096 2019-11-11 28 0
2095 2019-11-11 22 0
2094 2019-11-11 17 0
2093 2019-11-11 17 0
2092 2019-11-11 27 0
2091 2019-11-11 16 0
2090 2019-11-11 23 0
2089 2019-11-06 42 0
2088 2019-11-06 33 0
2087 2019-11-06 31 0
2086 2019-11-05 37 0
2085 2019-11-05 30 0
2084 2019-11-05 28 0
2083 2019-11-04 30 0
2082 2019-11-04 26 0
2081 2019-11-04 28 0
2080 2019-11-04 30 0
2079 2019-11-04 31 0
2078 2019-11-04 30 0
2077 2019-11-04 15 0
2076 2019-11-04 26 0
2075 2019-11-01 32 0
2074 2019-11-01 46 0
2073 2019-11-01 36 0
2072 2019-10-30 66 0
2071 2019-10-30 41 0
2070 2019-10-30 39 0
2069 2019-10-30 39 0
2068 2019-10-30 40 0
2067 2019-10-30 47 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.