View Ranking
閲覧数の多い学校TOP5
Today's Pick Up
1  0
21周年目を迎える「月刊留学生」の中国語版、韓国語版が6月に発行され、各日本語学校と韓国に配布されました。

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

【文教大学】Các khoa Quốc tế học và Kinh doanh sẽ chuyển tới campus mới tại Adachi - Tokyo vào tháng 4/2021!

作成者 mng_vn 作成日 作成日19-04-27 21:55 閲覧数602回 Comments0件

Nhà trường dự kiến sẽ khành thành thêm một campus mới trong nội đô Tokyo bên cạnh 2 campus hiện hành tại Koshigaya và Shonan, hoàn thiện thể chế 3 campus tại 3 tỉnh thành với môi trường giáo dục hoàn toàn mới.

Nhằm hướng tới trở thành một trường đại học với khả năng hình thành quan hệ con người thông qua "đối thoại" - "kích thích khai sáng" - "bồi dưỡng sinh viễn", Đại học Bunkyo sẽ tiếp tục không ngừng chuyển mình thay đổi!

 

※ Kể từ tháng 4/2021, 2 khoa sau sẽ chuyển về campus Adachi - Tokyo.

● Khoa Quốc tế học

・Ngành Lý giải quốc tế

・Ngành Du lịch quốc tế

 

●Khoa Kinh doanh

・Ngành Kinh doanh

 

 

Chi tiết xin tham khảo tại:

https://www.bunkyo.ac.jp/guide/tac/

いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 2,428 bài viết – Trang 7
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
2158 2019-11-30 257 0
2157 2019-11-29 299 0
2156 2019-11-29 314 0
2155 2019-11-29 258 0
2154 2019-11-29 283 0
2153 2019-11-29 302 0
2152 2019-11-29 287 0
2151 2019-11-29 278 0
2150 2019-11-27 315 0
2149 2019-11-27 305 0
2148 2019-11-27 279 0
2147 2019-11-27 270 0
2146 2019-11-26 292 0
2145 2019-11-26 309 0
2144 2019-11-26 302 0
2143 2019-11-25 295 0
2142 2019-11-25 318 0
2141 2019-11-25 296 0
2140 2019-11-23 349 0
2139 2019-11-23 323 0
2138 2019-11-23 322 0
2137 2019-11-23 305 0
2136 2019-11-22 312 0
2135 2019-11-22 290 0
2134 2019-11-22 311 0
2133 2019-11-22 318 0
2132 2019-11-20 306 0
2131 2019-11-20 267 0
2130 2019-11-20 300 0
2129 2019-11-20 262 0
2128 2019-11-20 322 0
2127 2019-11-20 324 0
2126 2019-11-20 316 0
2125 2019-11-19 306 0
2124 2019-11-19 298 0
2123 2019-11-19 326 0
2122 2019-11-19 303 0
2121 2019-11-19 305 0
2120 2019-11-18 316 0
2119 2019-11-18 337 0
2118 2019-11-18 284 0
2117 2019-11-18 324 0
2116 2019-11-18 314 0
2115 2019-11-15 334 0
2114 2019-11-15 316 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.