Today's Pick Up
eju.png
7  0
日本への留学・就職を目指す学生が増えており、日本留学試験(EJU)の韓国内の受験者が今年6月時点で3,669名となり、この5年間で3倍にも増えた

Thông tin du học
  • FACEBOOKへ送信
  • TWITTERへ送信
  • Google+へ送信

Những hình ảnh tại buổi giao lưu tại Trường Nhật ngữ Unitas, chi nhánh Tokyo

作成者 管理者 作成日 作成日13-04-30 00:00 閲覧数1,754回 Comments0件

Những hình ảnh của buổi giao lưu tại Trường Nhật ngữ Unitas, chi nhánh Tokyo

1. Giờ giảng mẫu môn học tiếng Nhật tại Trường Đại học nữ sinh Keisen
Keisei 1.jpg

Keisei 2.jpg

Keisei 3.jpg

2. Giờ giảng mẫu môn biên dịch truyện tranh Nhật - Anh tại Trường chuyên môn Trung tâm kỹ thuật thiết kế Tokyo. 

Anh Tokyo 1.jpg

Anh Tokyo 2.jpg

Anh Tokyo 3.jpg

3. Giờ học trải nghiệm phiên dịch du lịch, Trường chuyên môn du lịch Tokyo

Du lich Tokyo 1.jpg

Du lich Tokyo 2.jpg

4. Khóa học quy tắc giao tiếp, Trường chuyên môn pháp luật - thương mại Tokyo

Luat thuong mai 2.jpg

Luat thuong mai 3.jpg

5. Giờ học trải nghiệm tỉa rau củ, Trường chuyên môn nấu ănTokyo

Tia rau 1.jpg

Tia rau 2.jpg

Tia rau 3.jpg

6. Giới thiệu về nhà trường và kỳ thi đầu vào đại học, Trường Đại học Meiji

Meiji 1.jpg

Meiji 2.jpg

Meiji 3.jpg

Meiji 4.jpg

Meiji 5.jpg

Meiji 6.jpg

Meiji 7.jpg

7. Giờ học mẫu môn Kinh tế học, Trường Đại học Wako

Wako 1.jpg

Wako 2.jpg

Wako 3.jpg

Wako 4.jpg

Wako 5.jpg
いいね! 0

Comments

登録されたコメントがありません。

TOTAL 2,956 bài viết – Trang 64
検索

Thông tin du học 一覧
No. Tiêu để Ngày Lượt xem Like
121 2014-01-20 2042 0
120 2013-12-24 1861 0
119 2013-12-24 1867 0
118 2013-12-20 1718 0
117 2013-12-20 1588 0
116 2013-12-13 1775 0
115 2013-12-08 1894 0
114 2013-12-04 1658 0
113 2013-12-04 1789 0
112 2013-11-25 2294 0
111 2013-11-20 2358 0
110 2013-11-15 1797 0
109 2013-11-08 1799 0
108 2013-11-08 1915 0
107 2013-11-08 2206 0
106 2013-11-08 1830 0
105 2013-11-01 1866 0
104 2013-10-31 1934 0
103 2013-10-25 1894 0
102 2013-10-25 1764 0
101 2013-10-25 1894 0
100 2013-10-17 1903 0
99 2013-10-04 1704 0
98 2013-09-26 2960 0
97 2013-09-26 1886 0
96 2013-09-19 2117 0
95 2013-08-29 1836 0
94 2013-08-22 1862 0
93 2013-08-20 1709 0
92 2013-08-13 1754 0
91 2013-08-06 1811 0
90 2013-08-06 1710 0
89 2013-08-06 1796 0
88 2013-08-01 1697 0
87 2013-08-01 1914 0
86 2013-07-31 1714 0
85 2013-07-31 1663 0
84 2013-07-25 1729 0
83 2013-07-25 1862 0
82 2013-07-18 1807 0
81 2013-07-18 1917 0
80 2013-07-05 1748 0
79 2013-07-05 1760 0
78 2013-06-20 3314 0
77 2013-06-07 1758 0

住所:東京都新宿区高田馬場4-28-19ト―シンビル5階
TEL:(03)3360-7998  FAX:(03)3360-7996  MAIL: goto_js@dai-go.co.jp
Copyright©2012 DAIGO Co. Ltd . All Rights Reserved.